Sökning: "Produktljud"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Produktljud.

  1. 1. Alien phone : en studie av produktljuds betydelse för identitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

    Författare :Anja Aldefors; [2008]
    Nyckelord :Produktljud; Ljuddesign; Mobiltelefon; Musik; Ringsignaler; Sms-ljud; Varumärke; Musicology; Musikvetenskap; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskapen om produktljud i relation till konsument- och varumärkesidentitet. Övergripande metod är kvalitativ och hermeneutisk. Studien har utförts med hjälp av en fallstudie med en djupintervju och några semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Produktljud.

Din email-adress: