Sökning: "Professional- Family relation and Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Professional- Family relation and Communication.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att stödja närstående till patienter med svår KOL – en kvalitativ intervju-studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kajsa Barret; Rebecca Lönnroth; [2017-06-30]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; sjuksköterskans roll; kommunikation; närståendestöd; familjevård; Pulmonary Disease; Chronic Obstructive; Nurse´s Role; Caregiver support; Family care; Professional- Family relation and Communication;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans interaktion med patient och närstående har stor betydelse för omvårdnad. Närstående till patienter med svår KOL tar stort fysiskt och psykiskt ansvar i hemmet och är i behov av stöd från vården. LÄS MER

 2. 2. ATT VÅRDA PATIENTER PALLIATIVT: SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Nilsson; Lesly Santis; [2017]
  Nyckelord :Berikande; Kunskap; Palliativ vård; sjuksköterskans upplevelse; svårigheter; utbildning; Difficulties; Education; Enriching; Knowledge; Nurse´s experience; Palliative care;

  Sammanfattning : Nilsson, M & Santis, L. Att vårda patienter palliativt: sjuksköterskans upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2017. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevda svårigheter vid vård av patienter med palliativ diagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anhar Alwin; Johan Eskander; [2017]
  Nyckelord :Palliative diagnosis; Nurses experiences; Nurses difficulties; Good death; Good palliative care; Experiences; Dying; Communication; Palliativ diagnos; Sjuksköterskors upplevelser; Sjuksköterskors svårigheter; God död; God palliativ vård; Upplevelser; Död; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården för hälso- och sjukvårdspersonal innebär att försöka uppnå den döende personens maximala livskvalitet och att lindra lidandet. Vården lutar sig mot det nationella vårdprogrammet för palliativ vård samt International Council of Nurses, ICN. LÄS MER

 4. 4. Professionella samtal med barn i utsatta situationer : En kvalitativ studie om barnsammtal utifrån socialsekreterarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adessa Basmaci; Daniella Varli; [2017]
  Nyckelord :Social work; social workers; communication with children; social services; communication methodology; power.; Socialt arbete; socialarbetare; barnsamtal; socialsekreterare; socialtjänsten; samtalsmetoder; makt.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera socialsekreterares upplevelser av barnsamtal inom ramen för arbetet inom den sociala barnavården. Med detta innefattas att undersöka vilka centrala faktorer som socialarbetaren upplever är gemensamma i professionella barnsamtal, hur samtalen utformas och genomförs samt vilka hinder och möjligheter som kan uppkomma. LÄS MER

 5. 5. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Professional- Family relation and Communication.

Din email-adress: