Sökning: "Psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 1481 uppsatser innehållade orden Psykisk ohälsa.

 1. 1. "Because that's not how people are"- En kvalitativ innehållsanalys om hur psykisk ohälsa framställs i spelfilm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Felicia Gustafsson; Linda Widarsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; norms; stigma; media; film; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to examine the prevailing norms of mental illness, and how it is portrayed in popular culture, by analyzing four selected feature films that all highlight mental illness of some kind. We have done this through a qualitative study with a thematic analysis, in which all four films have been studied thoroughly. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos ungdomar: En intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karin Lindström; Angelica Lundstedt; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Ungdomar; Erfarenheter; Innehållsanalys; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och många faktorer påverkar ökningen. De viktigaste faktorerna är skolan, sociala medier och förändrad familjebild. Det är viktigt med tidig upptäckt av psykisk ohälsa och skolsköterskor har därför en central roll i detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Det nya arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö - ur ett HR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :My Hansson; Fredrika Hill; [2018]
  Nyckelord :HR; Arbetsmiljö; Organisatorisk och social arbetsmiljö; OSA; Arbetsmiljölagen; Systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsgivaransvar; Arbetsmiljöbrott; Arbetsmiljöansvar; Straffansvar; Arbetsmiljöverket; AFS; Psykisk ohälsa; Stress; Arbetsrelaterad ohälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats, något som har medfört att stress och arbetsrelaterad ohälsa blivit ett stort samhällsproblem. Detta faktum medför ökade krav på arbetsgivaren i form av att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Att samtala med personer som har oro och ångest – telefonrådgivning inom primärvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Andersson; Josephine Schubertsson-Larsson; [2017-12-19]
  Nyckelord :Distriktssköterska; erfarenheter; oro; primärvård; telefonrådgivning; vårdande samtal; ångest;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing public health problem in Sweden, and an increasing number of primary care patients are suffering from worry and anxiety. The first contact with healthcare is in many cases with a district nurse, through telephone counseling. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa hos ungdomar - Ur ett skolsköterskeperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Heidenborg; Karin Kjellgren; [2017-12-14]
  Nyckelord :Ungdomar; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among adolescents is increasing globally as well as nationally. There is a greater risk of unemployment, social problems and mental health related issues if young people with mental illness do not get accurate help at an early stage. The school nurses work should be mainly preventive and health promoting. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Psykisk ohälsa.

Din email-adress: