Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 1251 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. Kommuners arbete mot bättre citylogistik för en hållbar stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Viktoria Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :city logistics; municipality; sustainability; urban freight transports; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Around the world there is an increasing number of urban freight transports. A society is dependent on these transports to be able to fulfill the need of its citizens. However, a lot of these transportations emit pollutants and contribute to congestion, noise and traffic safety problems. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Governmental Energy Research and Development Investments on Economic Growth - A Structural VAR Analysis for Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Lukas Killinger; Raphael Mankopf; [2017]
  Nyckelord :Renewable Energy; Fossil Fuel; R D; Economic Growth; Vector Autoregressive Model;

  Sammanfattning : Germany exhibits one of the world's largest governmental budgets for supporting the energy transition through direct policy tools, such as R&D investments. While governmental investments in the German renewable energy sector are commonly rationalised against the background of reducing CO2 emissions and ensuring energy security, economic implications have received less attention. LÄS MER

 3. 3. Får jag ha ett jobb till? - En studie rörande arbetsgivarens möjlighet att hindra inkomstbringande bisysslor inom den privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anton Malmström; [2017]
  Nyckelord :Otillåtna bisysslor; Bisyssla; Privata sektorn; Lojalitetsplikt; Arbetsgivarens tillstånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att vid sidan av sin ordinarie anställning utöva en bisyssla för att utöka sin inkomst är ett mycket vanligt förekommande fenomen i Sverige. Dock ser ofta inte den primära arbetsgivaren särskilt positivt på bisysslor då dessa kan avleda fokus och sätta ner produktiviteten från arbetstagarens ordinarie yrkesutövning. LÄS MER

 4. 4. Skyddas anställningen vid en entreprenadupphandling? - Sociala krav vid en offentlig upphandling och regler om verksamhetsövergång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Robin Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :överlåtelseregleringen; Verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; offentlig sektor; offentlig upphandling; upphandlingsregleringen; upphandlingsdirektivet; Business and Economics;

  Sammanfattning : När en offentlig verksamhet avser att genomföra en upphandling av en entreprenad den tidigare drivit i egen regi eller haft ute hos annan leverantör kan den önska att de tidigare anställda ska övergå till den nya entreprenören. För att skydda anställningarna i sådana situationer har överlåtelseregleringen utarbetats. LÄS MER

 5. 5. Management Control Systems in the Public Sector during Crises: An Institutional Logics Perspective

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Adrian Iredahl; Mats Wiklund; [2017]
  Nyckelord :Management Control Systems; Institutional Complexity; Crisis; Public Sector;

  Sammanfattning : This paper examines the role of the management control system (MCS) in the Swedish Migration Agency during the European Migrant Crisis in 2015. The primary aim is to investigate how MCSs shape the ability to respond to crises in the public sector, an environment characterized by institutional complexity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: