Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 1230 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. Engagera flera och innovera mera för att etablera och integrera flera - En kvalitativ studie av gränsöverskridande samverkan i sociala innovationsprojekt kring etablering av nyanlända ”Det

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Estmalm; [2016-06-15]
  Nyckelord :Social innovation; Innovation; Collaboration; Integration; Cross-border; Public sector; Non-profit;

  Sammanfattning : This paper intends to examine how projects based on social innovation, where severalorganizations from different sectors interact with each other, works together. The essayfocuses on projects that are to improve the integration of newly arrived people in society and is based on a case study in Skåne (southern Sweden) where organizations in the public and non-profit sectors work together in a project called: NAD (Nätverk-Aktivitet-Delaktighet). LÄS MER

 2. 2. 202 studenters förtroende för offentliga institutioner - En komparativ studie mellan Sverige och Grekland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kerime Karateke; Stavroula Papadouli; [2016-06-15]
  Nyckelord :social trust; political trust; corruption; legitimacy;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to identify, examine and highlight any differences of students' political confidence in the public sector between Sweden and Greece. The paper also examines whether there is any connection between students' interpersonal trust and confidence in public institutions. LÄS MER

 3. 3. En bostadsmarknad för alla? : En studie om bostadsförsörjning för nyanlända i fyra kommuner i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Lovisa Hällkvist; [2016]
  Nyckelord :Nyanlända; svensk bostadspolitik; kommunal planering; bostadsbrist;

  Sammanfattning : There is a big housing shortage in many municipalities in Sweden. It has become more visible in relation to an increased reception of migrants. A residential is a social right in Sweden and therefore it is important to solve this situation. LÄS MER

 4. 4. Skyldig att ingripa - Om personkretsen vid de oäkta underlåtenhetsbrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Wohlin; [2016]
  Nyckelord :garant; straffrätt; garantansvar; garantställning; garantläran; rättspliktsteorin; NJA 2013 s. 588; Jareborg; underlåtenhet; oäkta underlåtenhetsbrott; personkrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att behandla problematiken med garantlärans syfte och avgränsande funktion. I svensk rätt saknas en allmän plikt att hjälpa nödställda. Det är dock möjligt att ålägga person handlingsplikt även i svensk rätt, nämligen genom användandet av garantläran. LÄS MER

 5. 5. The use of BI software in Swedish municipalities - The path municipalities take from adopting BI to actual use of BI

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Tobias Andersson; Hafidz Alhaq Fatih; [2016]
  Nyckelord :Municipalities; Business Intelligence; Path; Value; Actual Use; Social Sciences;

  Sammanfattning : Business Intelligence has been growing fast the last two decades and more organizations are seeing a need of BI software to analyse data and make fast and accurate decisions. Public sector and municipalities have also adapted to this trend and implemented BI in their organizations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: