Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 923 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. Nischbanker - potentiella dynamikskapare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Paula Prochazka; Henrik Soovik; [2015-02-12]
  Nyckelord :bankaktiebolag; nischbank; storbank; marknad; koncentration; konkurrens; marknadskoncentration; marknadskonkurrens; marknadsandel; lönsamhet; Hotelling-modell; Struktur-Beteende-Prestation; koncentrationsmått; C4-mått; dynamik;

  Sammanfattning : The banking industry is a fundamental part of the economy in Sweden. Despite its importance, the competition and the concentration level within the Swedish banking sector is relatively unexplored. This paper aims to examine the development of the concentration level in the Swedish banking sector during a period of ten years, 2003 to 2013. LÄS MER

 2. 2. Tro, hopp och utsatthet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elsa Pålsson; Sofia Olsson; [2015-01-27]
  Nyckelord :EU-enlargement; mobile EU-citizen; free movement of persons; NPO; public; partnership; Sweden;

  Sammanfattning : The thesis objective was to study the partnership between the municipality of Gothenburg and three nonprofit organizations concerning the mobile EU-citizens. The study examines how the EU-enlargement affected Sweden and eventually the municipality of Gothenburg, and how Gothenburg responded to the new situation regarding the target group. LÄS MER

 3. 3. Skolan – öppen eller stängd för politiska partier? : En studie om skolans tillgänglighet för svenska partier efter Sverigedemokraternas inträde i riksdagen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jan-Erik Tyni; [2015]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; skolan; politiska partier; demokrati; värdegrund; politisk information;

  Sammanfattning : This is a study about the relation between the Swedish school and the political system of Sweden. I wanted to see if the relation had changed since the election of 2010 as it was in that election the Sweden Democrats got over five percent of the votes and took seat in the Swedish parliament. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutveckling från ett sociokulturellt triangeldrama : En studie om förskollärares kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vincent Rindebratt; Robin Lundkvist; [2015]
  Nyckelord :Pre-school teacher; skill development; sociocultural perspective; three dimensions of learning; Förskollärare; kompetensutveckling; sociokulturellt perspektiv; tre dimensioner av lärande;

  Sammanfattning : Swedish pre-school teachers are in the middle of a debate regarding a form of general school competence that today is criticized by mass media. The training and skill development that is used today is an important tool in the development of the organization as well as the people that work in them. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsstyrning med datoriserade IT-verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Helena Falck Brismark; Marlene Gadestedt; [2015]
  Nyckelord :IT tools; Work planning; Communication; Time Management; IT-verktyg; Arbetsplanering; Kommunikation; Tidsplanering;

  Sammanfattning : AbstractTitel: Verksamhetsstyrning med datoriserade IT-verktygFörfattare: Helena Falck Brismark och Marlene GadestedtNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiHandledare: Stig Sörling och Tomas KällquistDatum: januari 2015Syfte: Syftet med den här studien är att belysa fördelar och nackdelar med IT-baserade verktyg vid styrning och planering av daglig verksamhet i offentlig sektor.Metod: Denna studie har ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: