Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 870 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. Can Venture Capitalists in Biotechnology Time the Market?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Rohn; Simon Adolfsson; [2014-12-15]
  Nyckelord :Venture Capital; IPO; Follow-on offering; Market-timing; Biotechnology;

  Sammanfattning : This paper investigates the ability of venture capitalists to time market conditions when deciding between public and private financings as well as issuance of follow-on offerings, focusing on a segment of the U.S. biotechnology industry. This has been assessed by studying the timing of public vs. LÄS MER

 2. 2. Acting the Municipality Vision: The Manifestation of a Management Control Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elisa Stuart; Ida Kronberg; [2014-12-05]
  Nyckelord :Management control; public sector; municipalities; loose coupling; goal alignment;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Lean on me! A study of the inter-institutional incompatibility of management control systems in the public sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Karlsson; Joel Wiman; Daniel Mörner; [2014-10-03]
  Nyckelord :Management control systems; Lean; NPM; Conflict; Strategic; Operative; Institutional theory;

  Sammanfattning : Background and problem: There is an ongoing debate in today’s society about control systems developed in the private sector who are now also used in the public sector. One popular management control system adopted by the public sector is Lean. Lean has been criticized but it is still being implemented in many public organizations. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation i Lean-inspirerade organisationsförändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)

  Författare :Sandra Avramovic; Sara Younes; [2014-09-18]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; organisationsförändringar; offentlig sektor; Lean; Stadsbyggnadskontoret Göteborg; work motivation; organizational changes; public sector; Lean; Urban planning office Gothenburg;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera arbetsmotivationen hos de anställda i organisationsförändringar inspirerade av Lean på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Genom de senaste två decennierna har få förändringar, utvecklingar eller förbättringar skett. LÄS MER

 5. 5. Varumärke i offentlig förvaltning – Varumärkesarbete på vårdmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)

  Författare :Omid Dost; Carolina Pettersson; Pernilla Brocker; [2014-09-18]
  Nyckelord :Varumärkesbyggnad; Varumärkeskommunikation; Vårdval; Offentlig vårdcentral; Privat vårdcentral; Brand development; Brand communication; Health choice; Public health center; Private health center;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur de privata och offentliga vårdcentralerna i Hallands län hanterar sina varumärken. Genom denna studie kan vi se hur vårdcentralerna utmärker sig från varandra i vårdmarknaden samt vilka likheter och skillnader som finns mellan de två olika verksamhetsformernas, de privata och de offentliga, hantering av varumärke. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: