Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 897 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. STADSLEDNINGSKONTORET : - The capital of innovation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Norberg; Rebecka Thörnblom; [2016]
  Nyckelord :Innovation; Public Sector; Change; Leadership; Innovation; Offentlig verksamhet; Förändring; Ledarskap;

  Sammanfattning : InledningI arbetet besvaras forskningsfrågan ”hur definierar Stadsledningskontoret innovation idag och hur kan de skapa en gemensam grund för deras framtida innovationsarbete”.MetodUnder rubriken metod redogörs det hur utförandet av arbetet gått till samt motivering till vald metod. LÄS MER

 2. 2. Does profit-oriented ownership in the Swedish school sector affect its quality negatively - a quantitative panel study

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Emelie Jonsson; Owe Xie; [2016]
  Nyckelord :Privatization; Profit-driven welfare; School; Education quality; Spillover;

  Sammanfattning : A heavily discussed topic in Sweden the last year has been whether profits within the welfare sector should be allowed. In this paper we investigate how privately owned schools affect the Swedish school quality, focusing on profit-driven actors' impact. The effect is isolated in a two-stage analysis using fixed effect regressions. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga skogsmaskinförare i Sverige – rekrytering och nuläge

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Linda Maria Karlsson; [2016]
  Nyckelord :drivning; genus; skog;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the Swedish forestry could increase the number of female forest machine operators. The sector is in a shortfall situation since the traditional recruitment groups are getting significantly smaller, groups such as young boys from the countryside. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan arbetsgivare och företagshälsovård : Kvalitativ studie om orsaker för varför arbetsgivare köper tjänster från företagshälsovård.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Occupational health care; public health; occupational health; Företagshälsovård; folkhälsa; arbetshälsa;

  Sammanfattning : Folkhälsoarbetets nationella mål är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för folkhälsan genom att människor påverkas av arbetsförutsättningar samt balansen mellan arbete och privatliv. LÄS MER

 5. 5. Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker? : En studie om användandet av innovationsmodeller inom den offentliga vårdsektorn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Lundström; Emilia Karlsson; [2016]
  Nyckelord :innovation model; public healthcare sector; innovative processes; bureaucracy; innovationsmodell; välfärdssektor; innovativa processer; byråkrati;

  Sammanfattning : Användandet av innovationsmodeller inom vårdsektorn studerades, med anledning av den innovationsmodell Sveriges Kommuner och Landsting nyligen tagit fram. Offentlig sektor har i litteraturgenomgångar inte tagits upp som positiva exempel på innovativ verksamhet, men det finns mycket litteratur som visar på hur systematiserade och byråkratiska de organisationerna är. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: