Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 838 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. The effect of the shadow economy on social development. A comparative study on advanced and least developed countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Katrechka; [2014-08-13]
  Nyckelord :shadow economy; social development; informal sector; least developed countries; advanced countries;

  Sammanfattning : The shadow economy remains one of the slowdown evidences for achieving economic and social development. An analysis of the extensive literature enables to consider a level of the shadow economy as one of the obstacles of social development. LÄS MER

 2. 2. Motivation Inom den offentliga vårdsektorn Motivation Within the public health sector

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)

  Författare :Mehrnaz Dawodi; [2014-08-11]
  Nyckelord :Motivation; Ledarskap; Vårdsektorn; Maslow; Herzberg;

  Sammanfattning : Huvudsyftet för denna studie var att förstå motivation och sedan undersöka om motivation används inom vårdsektorn. Inom litteraturstudien så hittades information om motivation och hur den definieras. Olika motivationsteorier har tagits upp i denna studie för att förstå mer hur man kan motivera individer och grupper. LÄS MER

 3. 3. Effektivare workflow i en myndighet. En fallstudie om hanteringen av medborgarnas ärenden

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :JOSEF ULVSGÄRD; MATHIAS GYLLANDER; [2014-07-03]
  Nyckelord :workflow; BPR; process; effektivisering;

  Sammanfattning : The goal with this essay is to investigate problems in processes of a government agency andthereby determine whether a Business Process Reengineering can create a more effectiveworkflow. The foundation of this essay lies in how customers perceive its business processesas reported from Internet forums. LÄS MER

 4. 4. Synen på värdering av Itsystem. En kvalitativ studie av IT-investeringar i fyra kommuner i Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :JOHN ANDERSSON; MINA DARAKHSHAN; [2014-07-03]
  Nyckelord :IT-investering; värdering; utvärdering; kommun; offentlig sektor;

  Sammanfattning : When a municipality is about to realize an IT investment, e.g. an economy system, theywill need to do procurement according to the laws of procurements. To perform suchprocurement takes time and energy from the everyday work at the municipalities, andtherefore they want to make a quick and efficient procurement. LÄS MER

 5. 5. Kommunal IT-samverkan. En studie om barriärer vid implementering av IT-tjänster inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :ANDREAS AHNSTEDT; OSKAR MATTELIN; [2014-07-03]
  Nyckelord :Kommunal samverkan; kommunal IT-samverkan; implementering; barriärer; skolverksamhet;

  Sammanfattning : Economic changes, globalization and an aging population are phenomena that haveaffected the municipal development in the late 1900s. To address these challenges,cooperation in specific areas between municipalities in the 1990- and 2000's hasincreased. This is referred to in the literature as municipal cooperation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: