Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 1418 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. Autonomous cars and agency: An empirical study on the coexistence of artificial drivers and humans in traffic

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linus Boström; Eric Ohlsson; [2017-09-14]
  Nyckelord :autonomy; agency; autonomous agency; autonomous technology; autonomous cars;

  Sammanfattning : Det är osäkert hur självkörande bilar kommer utöva agency när de introduceras i trafikens sociala miljö. Forskning inom området har huvudsakligen adresserat tekniska aspekter och således förbisett de sociala. LÄS MER

 2. 2. Upphandling av digitala trygghetslarm Finns det plats för innovation?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therése Oresten; [2017-09-05]
  Nyckelord :offentlig sektor; innovation; standarder;

  Sammanfattning : Sweden has an aging population and it is estimated that 25% of the population will be over 65 years ofage by the year 2060. Many elderly people are healthy enough to be living in their homes, but theyare in need of an alarm that they can use in case of emergency. LÄS MER

 3. 3. Samverkan vid IT-relaterad verksamhetsutveckling En fallstudie om aktörer i processen ”Beställning av IT-tjänster” i en regional offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Bengt Karlsson; Teijo Kokko; [2017-09-05]
  Nyckelord :Samverkan; alignment; verksamhetsutveckling; upphandling; IS; IT-projekt; ANT;

  Sammanfattning : Although public sector IT projects have been studied, the perception is that some difficulties in getting an efficient working method in real life remains. A common factor in these difficulties can be collaboration, that is, collaboration is a prerequisite for communication and to utilize skills within a project, which leads to a positive development of the business. LÄS MER

 4. 4. Assessing materiality of sustainability issues and their financial impact from an investor perspective. A study in analyzing materiality as a sector-specific issue, applied to the Swedish Textile and Apparel Industry.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Catharina Backlund; Ylva Forsberg; [2017-08-29]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Materiality; ESG; Sustainable Investment; Textile Industry;

  Sammanfattning : Background & Problem: Based on the assumption that sustainability efforts hinder theobjective of profit maximization, companies have been thought to lack incentive forconducting their operations in a sustainable manner. There is however an increasing amountof stakeholder demand for corporate sustainability. LÄS MER

 5. 5. Offentliga venture capital-bolags motiv till att syndikatinvestera

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Höijer; Josephin Atie; [2017-07-06]
  Nyckelord :venture capital; governmental venture capital GVC ; risk; additionality; screening; deal-flow; venture capital; offentligt venture capital; risk; additionalitet; screening; deal-flow;

  Sammanfattning : den här uppsatsen studeras motiven bland svenska offentliga venture capital-bolag till attsyndikatinvestera. Resultaten bygger på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer medinvesteringsansvariga medarbetare på sex olika venture capital-bolag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: