Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 874 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. Does profit-oriented ownership in the Swedish school sector affect its quality negatively - a quantitative panel study

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Emelie Jonsson; Owe Xie; [2016]
  Nyckelord :Privatization; Profit-driven welfare; School; Education quality; Spillover;

  Sammanfattning : A heavily discussed topic in Sweden the last year has been whether profits within the welfare sector should be allowed. In this paper we investigate how privately owned schools affect the Swedish school quality, focusing on profit-driven actors' impact. The effect is isolated in a two-stage analysis using fixed effect regressions. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga skogsmaskinförare i Sverige – rekrytering och nuläge

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Linda Maria Karlsson; [2016]
  Nyckelord :drivning; genus; skog;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the Swedish forestry could increase the number of female forest machine operators. The sector is in a shortfall situation since the traditional recruitment groups are getting significantly smaller, groups such as young boys from the countryside. LÄS MER

 3. 3. Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker? : En studie om användandet av innovationsmodeller inom den offentliga vårdsektorn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Lundström; Emilia Karlsson; [2016]
  Nyckelord :innovation model; public healthcare sector; innovative processes; bureaucracy; innovationsmodell; välfärdssektor; innovativa processer; byråkrati;

  Sammanfattning : Användandet av innovationsmodeller inom vårdsektorn studerades, med anledning av den innovationsmodell Sveriges Kommuner och Landsting nyligen tagit fram. Offentlig sektor har i litteraturgenomgångar inte tagits upp som positiva exempel på innovativ verksamhet, men det finns mycket litteratur som visar på hur systematiserade och byråkratiska de organisationerna är. LÄS MER

 4. 4. Balans i Balanced Scorecard : En fallstudie om balansen mellan olika mål i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna-Carin Karlsen; Therése Nordvall; [2016]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; objectives; balance; public sector; non-profit organizations; Balanced Scorecard; mål; balans; offentlig sektor; icke-vinstdrivande verksamheter;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning tyder på att Balanced Scorecard handlar om att skapa balans mellan finansiella och icke-finansiella mål, medan andra menar att det handlar om balans mellan ägarnas och intressenternas mål. Vårt syfte med studien är därför att öka förståelsen för hur balans skapas mellan olika mål, med fokus på Balanced Scorecard i offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. Företagsbot som sanktion vid arbetsmiljöbrott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Madeleine Mörsin; [2016]
  Nyckelord :corporate fine; work environment crime; crime law; criminal liability; economic activity; företagsbot; arbetsmiljöbrott; straffrätt; straffansvar; näringsverksamhet;

  Sammanfattning : Corporate fine is today the most common sanction for work environment crime. Corporate fine is an economic sanction suffered by the trader when the crime was committed in his economic activity. This thesis aims to provide a better understanding for the application of the corporate fine in work environment crime. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: