Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 1268 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. ”LADDA OCH INFORMERA” En kvalitativ studie om Försvarsmaktens samarbete med reklambyrån Volt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Axel Erikson; Johanna Rasmusson; [2017-02-14]
  Nyckelord :recognition; auto-communication; public sector organization; brand building; reliance; generalized other; campaign; identity; advertising agency; organization;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 36Antal ord: 14 757Nyckelord: recognition, auto-communication, public sector organization, brand building, reliance, generalized other, campaign, identity, advertising agency, organizationSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur betydelsen och bakgrunden av varumärkeskampanjen “Du nya, du fria” skiljersig för beställaren Försvarsmakten och utföraren Volt i fråga om omvärldsaktörers erkännande.Teori: Erkännande, generaliserade andre, varumärkesbyggande organisationsidentitet & autokommunikationMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Fyra respondentintervjuer och en gruppintervju á två personer, genomförda i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Från öppna hjärtan till stängda gränser En studie om den svenska migrationspolitiska diskursen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jonna Sandström; William Lindgren; [2017-01-27]
  Nyckelord :Political rhetoric; Discourse; WPR; Public administration; Migration; Policy;

  Sammanfattning : Purpose - This master’s thesis aims to explore and analyze the rhetoric that political actors inSweden use in the public discourse regarding migration politics and policies.Design/methodology/approach – The study uses a qualitative approach with “What’s theproblem represented to be?” (WPR) as an analytical tool. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Entrepreneurship: Shaping Identities in Private-led Solar Technology Dissemination

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lukasz Szychlinski; [2017-01-26]
  Nyckelord :Tanzania; sustainable technology; private-led development; participatory development;

  Sammanfattning : UN's 2030 Agenda for Sustainable Development sets the agenda for global development in the nearfuture and aims to end poverty through the involvement of the private sector in global developmentissues and the promotion of entrepreneurial practices and environmentally sound technologies.Tanzania is a country where the government encourages private-led distribution of public servicesto battle problems related to poverty. LÄS MER

 4. 4. Klämd mellan barken och veden : En studie om mellanchefers befogenheter för beslutsfattande i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jenny Moberg; Linnéa Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Middle managers; middle management; authority; decision making; Mellanchef; befogenhet; auktoritet; beslutsfattande; makt;

  Sammanfattning : Många människor delar uppfattningen om att mellanchefsrollen kan vara problematisk då den är positionerad i organisationens mitt, klämd mellan ledningen och medarbetarna. Att ansvar och befogenheter bör befinna sig i jämvikt och inkluderas i chefsroller är även något som de flesta håller med om, men som vår studie förtydligar så är det dessvärre inte alltid fallet i verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Kommuners arbete mot bättre citylogistik för en hållbar stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Viktoria Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :city logistics; municipality; sustainability; urban freight transports; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Around the world there is an increasing number of urban freight transports. A society is dependent on these transports to be able to fulfill the need of its citizens. However, a lot of these transportations emit pollutants and contribute to congestion, noise and traffic safety problems. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: