Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 852 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. Arbetsmotivation i Lean-inspirerade organisationsförändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)

  Författare :Sandra Avramovic; Sara Younes; [2014-09-18]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; organisationsförändringar; offentlig sektor; Lean; Stadsbyggnadskontoret Göteborg; work motivation; organizational changes; public sector; Lean; Urban planning office Gothenburg;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera arbetsmotivationen hos de anställda i organisationsförändringar inspirerade av Lean på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Genom de senaste två decennierna har få förändringar, utvecklingar eller förbättringar skett. LÄS MER

 2. 2. Varumärke i offentlig förvaltning – Varumärkesarbete på vårdmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)

  Författare :Omid Dost; Carolina Pettersson; Pernilla Brocker; [2014-09-18]
  Nyckelord :Varumärkesbyggnad; Varumärkeskommunikation; Vårdval; Offentlig vårdcentral; Privat vårdcentral; Brand development; Brand communication; Health choice; Public health center; Private health center;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur de privata och offentliga vårdcentralerna i Hallands län hanterar sina varumärken. Genom denna studie kan vi se hur vårdcentralerna utmärker sig från varandra i vårdmarknaden samt vilka likheter och skillnader som finns mellan de två olika verksamhetsformernas, de privata och de offentliga, hantering av varumärke. LÄS MER

 3. 3. The effect of the shadow economy on social development. A comparative study on advanced and least developed countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Katrechka; [2014-08-13]
  Nyckelord :shadow economy; social development; informal sector; least developed countries; advanced countries;

  Sammanfattning : The shadow economy remains one of the slowdown evidences for achieving economic and social development. An analysis of the extensive literature enables to consider a level of the shadow economy as one of the obstacles of social development. LÄS MER

 4. 4. Motivation Inom den offentliga vårdsektorn Motivation Within the public health sector

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)

  Författare :Mehrnaz Dawodi; [2014-08-11]
  Nyckelord :Motivation; Ledarskap; Vårdsektorn; Maslow; Herzberg;

  Sammanfattning : Huvudsyftet för denna studie var att förstå motivation och sedan undersöka om motivation används inom vårdsektorn. Inom litteraturstudien så hittades information om motivation och hur den definieras. Olika motivationsteorier har tagits upp i denna studie för att förstå mer hur man kan motivera individer och grupper. LÄS MER

 5. 5. Effektivare workflow i en myndighet. En fallstudie om hanteringen av medborgarnas ärenden

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :JOSEF ULVSGÄRD; MATHIAS GYLLANDER; [2014-07-03]
  Nyckelord :workflow; BPR; process; effektivisering;

  Sammanfattning : The goal with this essay is to investigate problems in processes of a government agency andthereby determine whether a Business Process Reengineering can create a more effectiveworkflow. The foundation of this essay lies in how customers perceive its business processesas reported from Internet forums. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: