Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 780 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. Nischbanker - potentiella dynamikskapare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Paula Prochazka; Henrik Soovik; [2015-02-12]
  Nyckelord :bankaktiebolag; nischbank; storbank; marknad; koncentration; konkurrens; marknadskoncentration; marknadskonkurrens; marknadsandel; lönsamhet; Hotelling-modell; Struktur-Beteende-Prestation; koncentrationsmått; C4-mått; dynamik;

  Sammanfattning : The banking industry is a fundamental part of the economy in Sweden. Despite its importance, the competition and the concentration level within the Swedish banking sector is relatively unexplored. This paper aims to examine the development of the concentration level in the Swedish banking sector during a period of ten years, 2003 to 2013. LÄS MER

 2. 2. Tro, hopp och utsatthet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elsa Pålsson; Sofia Olsson; [2015-01-27]
  Nyckelord :EU-enlargement; mobile EU-citizen; free movement of persons; NPO; public; partnership; Sweden;

  Sammanfattning : The thesis objective was to study the partnership between the municipality of Gothenburg and three nonprofit organizations concerning the mobile EU-citizens. The study examines how the EU-enlargement affected Sweden and eventually the municipality of Gothenburg, and how Gothenburg responded to the new situation regarding the target group. LÄS MER

 3. 3. ATT LEVA I EN NY KROPP : En kvalitativ studie över självbiografiska böcker om att hantera vardagen efter en överviktsoperation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Kristina Bäck; [2015]
  Nyckelord :autobiographical; bariatric surgery; nursing; obesity; fetma; omvårdnad; självbiografi; överviktskirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är övervikt och fetma ett folkhälsoproblem. Detta tenderar till att bli allt större vilket kan ge en ökad risk för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2. LÄS MER

 4. 4. Chefer och PA-konsulters upplevelser av kompetensbaserade anställningsintervjuer i en rekryteringsprocess : En kvalitativ studie i en offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Karlefjärd; Josefine Görsberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur chefer och PA-konsulter i en offentlig verksamhet upplever och värderar den kompetensbaserade intervjumodellen vid rekrytering (Lindelöw, 2008). Det gjordes ett målstyrt urval som genererade (n=10). LÄS MER

 5. 5. HR-personal och chefers upplevelse av beslutsprocessen i kompetensbaserad rekrytering : En kvalitativ fallstudie i en offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adrian Andersson; Niklas Ljungman; [2015]
  Nyckelord :human resources; kompetensbaserad rekrytering; bedömningsverktyg; beslutsprocess; psykologi;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie syftade till att inom en stor offentlig verksamhet undersöka HR-personal och chefers upplevelse av rekryteringsmetoden kompetensbaserad rekrytering, hur de olika bedömningsverktygen användes i praktiken och hur beslutsprocessen påverkades av metoden. Studien intog en psykologisk utgångspunkt och var en kvalitativ fallstudie konstruerad genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: