Sökning: "Public sector"

Visar resultat 1 - 5 av 907 uppsatser innehållade orden Public sector.

 1. 1. Nischbanker - potentiella dynamikskapare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Paula Prochazka; Henrik Soovik; [2015-02-12]
  Nyckelord :bankaktiebolag; nischbank; storbank; marknad; koncentration; konkurrens; marknadskoncentration; marknadskonkurrens; marknadsandel; lönsamhet; Hotelling-modell; Struktur-Beteende-Prestation; koncentrationsmått; C4-mått; dynamik;

  Sammanfattning : The banking industry is a fundamental part of the economy in Sweden. Despite its importance, the competition and the concentration level within the Swedish banking sector is relatively unexplored. This paper aims to examine the development of the concentration level in the Swedish banking sector during a period of ten years, 2003 to 2013. LÄS MER

 2. 2. Tro, hopp och utsatthet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elsa Pålsson; Sofia Olsson; [2015-01-27]
  Nyckelord :EU-enlargement; mobile EU-citizen; free movement of persons; NPO; public; partnership; Sweden;

  Sammanfattning : The thesis objective was to study the partnership between the municipality of Gothenburg and three nonprofit organizations concerning the mobile EU-citizens. The study examines how the EU-enlargement affected Sweden and eventually the municipality of Gothenburg, and how Gothenburg responded to the new situation regarding the target group. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsstyrning med datoriserade IT-verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Helena Falck Brismark; Marlene Gadestedt; [2015]
  Nyckelord :IT tools; Work planning; Communication; Time Management; IT-verktyg; Arbetsplanering; Kommunikation; Tidsplanering;

  Sammanfattning : AbstractTitel: Verksamhetsstyrning med datoriserade IT-verktygFörfattare: Helena Falck Brismark och Marlene GadestedtNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiHandledare: Stig Sörling och Tomas KällquistDatum: januari 2015Syfte: Syftet med den här studien är att belysa fördelar och nackdelar med IT-baserade verktyg vid styrning och planering av daglig verksamhet i offentlig sektor.Metod: Denna studie har ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. ”Jag bara utgår ifrån att dom finns på Facebook” : En kvalitativ studie om hur Falu Energi & Vatten bör kommunicera med unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Frida Hagdahl; [2015]
  Nyckelord :media consumption; social media; communication strategy; communication channels; public sector; civic information; social communication; municipal corporation; qualitative study; Falu Energi Vatten.; mediekonsumtion; sociala medier; kommunikationsstrategi; kommunikationskanaler; kommunalt bolag; samhällskommunikation; offentlig sektor; kvalitativ studie; Falu Energi Vatten;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate which communication strategies and channels the mu- nicipal company Falu Energi & Vatten should use in order to become more efficient in com- municating with citizens between 18 to 29 years old. The company is owned by the munici- pality of Falun and manages community services in electricity, district heating, fresh water, sewerage, metropolitan area network and waste disposal. LÄS MER

 5. 5. Makalös arbetsbelastning : Studie om arbetsrelaterad stress och faktorer som påverkar psykosocial arbetsmiljö inom human service organisationer i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Albana Veseli; Rebecca Karlsson; [2015]
  Nyckelord :första linjens chefer; äldreomsorg; kommunal organisation; psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; socialt stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Public sector.

Din email-adress: