Sökning: "Puline Koceva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Puline Koceva.

  1. 1. Konkursbos ansvar för konkursgäldenarens miljöfarliga verksamhet

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Marie Persson; Puline Koceva; [1999]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : När ett bolag (en juridisk person) går i konkurs övergår alla dess utmätningsbara tillgångar till ett konkursbo. Konkursboet är en annan juridisk person än det bolag som fanns före konkursbeslutet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Puline Koceva.

Din email-adress: