Sökning: "Purchase Decision"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden Purchase Decision.

 1. 1. Kunden som hjälte - Ett narrativt perspektiv på den komplexa kundresan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Hansom; Märta Bylow; [2017]
  Nyckelord :höginvolveringsköp; hjälteresa; berättelser; strategisk kommunikation; narrativt perspektiv; kundupplevelser; kundresa ; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is written within the field of strategic communication, focusing on marketing communication and the concept of sensemaking. Instead of seeing a high involvement purchase according to the traditional and linear buyer decision process, this thesis suggests the purchase instead to be seen as a customer journey, which addresses the complexity of the purchase. LÄS MER

 2. 2. Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsöverlåtelser – efter Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Waldebrink; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; köprätt; upplysningsplikt; undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Säljaren av en fastighet ansvarar för att fastigheten lever upp till vad som följer av köpeavtalet. För att fördela ansvaret för egenskaper som inte omfattas av avtalet har köparen belagts med vad som kan kallas för en undersökningsplikt. LÄS MER

 3. 3. En studie om användandet av årsredovisningen vid bostadsrättsköp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maja Alenius; Josefine Jönsson; [2017]
  Nyckelord :housing cooperative; annual reports; decision basis and decisionmaking; Bostadsrättsförening; årsredovisning; beslutsunderlag och köpbeslut;

  Sammanfattning : Syfte: Att ta reda på om och hur bostadsrättsköpare använder föreningens årsredovisning i deras köpbeslut samt undersöka om de förstår den. Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer av presumtiva bostadsrättsköpare genomfördes utanför visningar. LÄS MER

 4. 4. Motivating Factors Influencing Consumers’ Brand Preferences for mobile phones: University of Gavle Students.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Chinedu Ekemba; Emin Ali Emurla; [2017]
  Nyckelord :Extrinsic and intrinsic factors; Brand name; word of mouth; product physical appearance; product features; socio-economic factor; and prestige.;

  Sammanfattning : Title: Motivating factors influencing consumers’ Brand preferences for mobile phones: University of Gavle students Level: Final assignment for Master degree in Business Administration (MBA) Authors: Chinedu Ekemba and Emurla Emin Ali Supervisor: Professor Ehsanul Huda Chowdhury Examiner: Professor Maria Fregidou-Malama Date: 2017- June Aim: The aim of this study is to investigate the motivating factors that influence University Gavle students to prefer a particular Mobile phone brand. Method: A qualitative study is carried out based on primary data; the primary data was collected through semi-structured interview with twenty of University of Gavle Students by the use of face to face interview. LÄS MER

 5. 5. Några värderingsfrågor vid tvångsinlösen av minoritetsaktier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Wihlstrand; [2017]
  Nyckelord :tvångsinlösen; minoritetsaktier; buy-out; compulsory acquisition; associationsrätt; bolagsrätt; company law; aktiebolagsrätt; inlösen; aktier; majoritetsaktieägare; minoritetsaktieägare; minoritetsskydd; ABL; aktiebolagslagen; aktiebolagslag; förmögenhetsrätt; buy out; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis examines three questions with regards to how the share value is determined in companies which are subject to buy-out. When a shareholder owns more than nine tenths of the shares in a company, either the majority shareholder or a minority shareholder are able to demand that the majority shareholder should buy-out the rest of the shares in the company. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Purchase Decision.

Din email-adress: