Sökning: "RENATE WICKSTRÖM"

Hittade 1 uppsats innehållade orden RENATE WICKSTRÖM.

  1. 1. Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Britta Lundberg; Renate Wickström; Elisa Swanson; [2005]
    Nyckelord :Jämställdhetsarbete; attityder; social konstruktionism; kvinnors karriärer; Nordea; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.Titel Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet RENATE WICKSTRÖM.

Din email-adress: