Sökning: "RULER"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet RULER.

 1. 1. Juridiken – suverän och verklighetsfrånvänd? - En undersökning om huruvida terapeutisk juridik borde influera det svenska rättssystemet i allmänhet och sexualbrottsprocessen i synnerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Lagerblad; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Therapeutic Jurisprudence; terapeutisk juridik; sexualbrott; genusrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexualbrottsoffer vågar inte anmäla det dem utsatts för, inte av rädsla för förövaren utan av rädsla för själva processen. Juridiken ses som en egen suverän organisation, frånskild verklighetens problem och individer. LÄS MER

 2. 2. Öka kapaciteten i tillverkningsprocessen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Yehia Mohammed; [2016]
  Nyckelord :Overall Equipment Effectiveness; Finite element method; Computer Aided Design; Functional specification Document; Quality Function Deployment; scanning ruler S1200; produktutveckling; kravspecifikation; processutveckling; tidsanalys; pughs matris; tillverkningsprocess; innovation; omvärldsanalys; kolvstångslösa cylinder; konceptutveckling;

  Sammanfattning : This report includes a thesis in an advanced level and includes 30 credits in the subject product development. The work consist of a case study performed at Gnutti Carlo AB in Kungsör. The work has been carried out by a student from Mälardalen University spring term in 2016. LÄS MER

 3. 3. Politik och kyrka i saeculum : Historiesyn och politisk teologi hos Oliver O’Donovan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Åsberg; [2016]
  Nyckelord :Oliver O’Donovan; political theology; history; Augustine; City of God; Christendom;

  Sammanfattning : Politics and Church in Saeculum – History and Political Theology in Oliver O’DonovanThis essay explores the relation between church, history and politics in the theology of Oliver O’Donovan. It asks the question of how O’Donovan’s political theology and understanding of the church is shaped by his view of history and how God acts within history. LÄS MER

 4. 4. Creation & Assessment of a Video Quality Ruler

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Maya Shah; [2016]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Image quality has always been a matter of great importance for anyone working with or consuming images and videos. Images and videos are, in general, for human consumption. Thus, image quality is essentially a subjective attribute of an image. LÄS MER

 5. 5. The Gravity of Liberation : An analysis of Hong Kong's trade flows

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jesper Lundin; [2016]
  Nyckelord :Hong Kong; China; Trade; The Gravity Model; Contract Intensity; Institutions;

  Sammanfattning : June 1 1997. After 155 years under British rule, Hong Kong was reunited with its ancient roots, China. The administrative power shifted. What happened then? In this paper we analyze how Hong Kong’s trade flows changed after the liberation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet RULER.

Din email-adress: