Sökning: "RULER"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet RULER.

 1. 1. Subversiva repetitioner. Hur Shadi Ghadirians fotoserie Qajar uttrycker och kommenterar religionens roll i Iran

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lisa Barkholt Nord; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the capacity of visual art to discuss religious and sociopolitical issues, proposing subversive aspects in the Iranian artist Shadi Ghadirians photo series Qajar (1998).Qajar mirrors the photographic entry in Iran during the late 19th century, when the then ruler Nasir al-Din Shah started to photograph. LÄS MER

 2. 2. Estimation and Correction of the Distortion in Forensic Image due to Rotation of the Photo Camera

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Sathwika Bavikadi; Venkata Bharath Botta; [2018]
  Nyckelord :Hough Transformation; Hough Circular Transformation; Image Rotation; Forensic Scales.;

  Sammanfattning : Images, in contrast to text, represent an effective and natural communication media for humans, due to their immediacy and the easy way to understand the image content. Shape recognition and pattern recognition are one of the most important tasks in the image processing. LÄS MER

 3. 3. Juridiken – suverän och verklighetsfrånvänd? - En undersökning om huruvida terapeutisk juridik borde influera det svenska rättssystemet i allmänhet och sexualbrottsprocessen i synnerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Lagerblad; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Therapeutic Jurisprudence; terapeutisk juridik; sexualbrott; genusrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexualbrottsoffer vågar inte anmäla det dem utsatts för, inte av rädsla för förövaren utan av rädsla för själva processen. Juridiken ses som en egen suverän organisation, frånskild verklighetens problem och individer. LÄS MER

 4. 4. Politik och kyrka i saeculum : Historiesyn och politisk teologi hos Oliver O’Donovan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Åsberg; [2016]
  Nyckelord :Oliver O’Donovan; political theology; history; Augustine; City of God; Christendom;

  Sammanfattning : Politics and Church in Saeculum – History and Political Theology in Oliver O’DonovanThis essay explores the relation between church, history and politics in the theology of Oliver O’Donovan. It asks the question of how O’Donovan’s political theology and understanding of the church is shaped by his view of history and how God acts within history. LÄS MER

 5. 5. Öka kapaciteten i tillverkningsprocessen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Yehia Mohammed; [2016]
  Nyckelord :Overall Equipment Effectiveness; Finite element method; Computer Aided Design; Functional specification Document; Quality Function Deployment; scanning ruler S1200; produktutveckling; kravspecifikation; processutveckling; tidsanalys; pughs matris; tillverkningsprocess; innovation; omvärldsanalys; kolvstångslösa cylinder; konceptutveckling;

  Sammanfattning : This report includes a thesis in an advanced level and includes 30 credits in the subject product development. The work consist of a case study performed at Gnutti Carlo AB in Kungsör. The work has been carried out by a student from Mälardalen University spring term in 2016. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet RULER.

Din email-adress: