Sökning: "Rainer John"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rainer John.

 1. 1. Advertising Space : illustrating the spatial impact of urban outdoor advertising

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carl Oelreich von; [2013]
  Nyckelord :outdoor; out-of-home; advertising; space; illustrations;

  Sammanfattning : Advertising is a phenomenon that shapes the image of many urban spaces today and has done so for the past two hundred years at least. Its impact has been described both academically and in the work of artists. In this paper I observe the impact of outdoor advertising on space through a series of photography walks. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation : En studie av hur attityden till kommunikationen mellan hemmet, eleven och skolan inom ämnet matematik  

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :John Öholm; Rainer Wiesner; [2010]
  Nyckelord :Kommunikation; matematik; skola; hem; föräldrar;

  Sammanfattning : KommunikationEn studie av hur attityden till kommunikationen inom ämnet matematik ser ut mellan hemmet, eleven och skolan 2009                                                                Antal sidor:   41      inkl bilagor Den här studien syftar att lyfta hur attityden till kommunikation ser ut i ämnet matematik på grundskolans senare år. För att få en helhetsbild har vi använt oss av en kvantitativ studie där 57 elever, 14 lärare och 14 föräldrar ingick. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rainer John.

Din email-adress: