Sökning: "Rasism framtiden"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rasism framtiden.

 1. 1. Andrafieringen av tiggare : en studie i framställningen av tiggare i debatten kring förbud mot givande till tiggare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Firdaus Abdulsomad; [2014]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeriet och tiggare ökar i Sverige och den här uppsatsen syftar till att finna uttryck för framställningen av tiggare, i debatten om ett eventuellt förbud mot att ge till tiggare. Perspektivet som är andrafiering förklarar hur skildringar av grupper skapas och hur vissa representationer av människor konstruerar en annan grupp som "de andra" i förhållande till samhället i stor. LÄS MER

 2. 2. Rasism och svensk exceptionalism – en kritik av Sveriges ovilja att kriminalisera rasistiska organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Laczak; [2014]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the last year a number of notable events with ties to Nazi groups, such as demonstrations and brutal attacks, have occurred in Sweden. The media has also reported on numerous occasions that the UN Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD) has repeatedly criticized Sweden. LÄS MER

 3. 3. Från överlevande till kvarleva - Teorier med muntlig historia och empatisk förståelse i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Wendin Täck; Joel Lerman; [2010]
  Nyckelord :muntlig historia; Förintelsen; empatisk förståelse; hermeneutik; värdegrund; subjektivt källmaterial; objektiv sanning; vittnesmål;

  Sammanfattning : Elevers empatiska förståelse och handlingsberedskap mot förtryck och rasism är intimt förknippad med den inlevelse som kan skapas med stöd av vittnesskildringar. Lärdomar vi kan dra av Förintelsen är därför ett viktigt stöd för att forma en kulturell norm för utbildning och pedagogik vilken vilar på samhällets värdegrund: demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans och tålamod samt opposition mot rasism och totalitära ideologier. LÄS MER

 4. 4. Fyra röster från Förintelsen- Muntliga källor som åskådliggörare utav livserfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christian Westerberg; Henrik Åkesson; [2009]
  Nyckelord :Förintelsen; Forum för levande historia; Historiemedvetande; Historieundervisning; Muntlig historia; Överlevandes åsikter; Förintelsens Ögonvittnen; Holocaust;

  Sammanfattning : I detta arbete ämnar vi ta reda på vad fyra överlevande ifrån Förintelsen tycker om den omfattning som Förintelsen har i de skolor de besökt genom åren. Genom intervjuer med respektive informant, har vi tillgodogjort oss deras åsikter, vilka vi har kontextualiserat i detta arbete. LÄS MER

 5. 5. Nazism och rasism : vad säger styrdokumenten och hur arbetar lärare för att förebygga problemen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Hermansson; [2000]
  Nyckelord :Social sciences; nazism; rasism; styrdokument; barns attityd; handlingsplan; beredskapsplan; symboler; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Nazismen och rasismen har blivit allt mer tydligare i dagens samhälle. Hur kan vi inom skolan arbeta för att stoppa dess framfart? Syftet med mitt arbete är att se hur skolorna tolkar och omsätter styrdokumentens riktlinjer angående rasism och nazism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rasism framtiden.

Din email-adress: