Sökning: "Rea"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Rea.

 1. 1. Varför betala fullpris när jag kan köpa på rea? : En kvantitativ studie i hur tillfälliga prisnedsättningar påverkar klädkonsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christopher Frisk; Kim Chu; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; Konsumentbeteende; Benägenhet att vänta; Realisation; Impulsivitet; Rea; Reor; Prisnedsättningar;

  Sammanfattning : Den ökade konkurrenssituationen på klädmarknaden har lett till ett ökat användande av realisationer av företagen inom branschen. Detta då företagen använder realisationer som en strategi för att skapa merförsäljning. LÄS MER

 2. 2. The limits of mens rea in Crimes against Humanity - Assessment, liberalism, thresholds

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hugo Lundberg; [2017]
  Nyckelord :mens rea; crimes against humanity; intent; knowledge; liberalism; lauterpacht; chomsky; international criminal law; icty; ictr; icc; al-shifa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffrättsligt ansvar har mycket länge förutsatt uppsåt eller vetskap om den företagna handlingen, så kallad mens rea eller "skyldigt sinnelag". Hur en sådan bedömning görs är inte självklart. LÄS MER

 3. 3. Förväntar sig konsumenter att handla på realisation och kampanj? : En kvantitativ studie av konsumenters förväntningar på pris i en era av e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Regina Nilsson; Axel Wängberg; [2017]
  Nyckelord :förväntningar; e-handel; köpbeslutsprocessen; realisationer; kampanjer; klädbranschen; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I dagens läge råder det hög konkurrens i klädbranschen och det är svårt att planera kollektioner då vädret har varit svårt att förutspå. En bidragande orsak till den höga konkurrensen i branschen är internethandelns framväxt. År för år växer internethandeln och kläder är en av de största varugrupperna. LÄS MER

 4. 4. Är det fortfarande rea? – En studie kring teorierna om börsintroduktioners avvikande avkastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Lloyd; Julia Borrebaeck; Jesper Vamborg; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktioner; Nasdaq OMX Stockholm; underprissättning; långsiktig underprestation; jämförelsestudie`; IPO:s; underpricing; long term underperformance; comparative research; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Är det fortfarande rea? – En studie kring teorierna om börsintroduktioners avvikande avkastning Seminariedatum: 12/1 2017 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Julia Borrebaeck, Viktor Lloyd, Jesper Vamborg Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Börsintroduktioner, Nasdaq OMX Stockholm, underprissättning, långsiktig underprestation, jämförelsestudie Syfte: Syftet med denna studie är att studera fenomenen underprissättning samt underprestation bland börsintroduktioner på svenska marknaden under perioden 2005-2016. Metod: Deduktiv ansats med kvantitativ data. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapet under säkerhetsövningar : En studie i hur befälen ombord på svenskflaggade fartyg i färjetrafik påverkar säkerhetsövningarna utifrån deras ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Amanda Johansson; Pontus Liljered; [2016]
  Nyckelord :Ledarskap; Säkerhetsövningar; Färjetrafik;

  Sammanfattning : Ombord på samtliga passagerarfartyg skall det hållas olika övningar varje vecka. Dessa övningar leds av ett ombordvarande befäl. Syftet med detta arbete var att forska kring hur denne persons ledarskap påverkade hur övningarna upplevdes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rea.

Din email-adress: