Sökning: "Rea"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Rea.

 1. 1. IS EAR DIRECTION OR INTEGRATED PERCEIVED DIRECTION DOMINANT FOR SPEECH PERCEPTION? Head rotation effects on the right ear advantage

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alfred Berg; Anton Johansson; [2018-07-04]
  Nyckelord :REA; right ear advantage; speech perception; attention; dextrals;

  Sammanfattning : Right ear advantage (REA) är ett inom språkperception välkänt fenomen där språkljud bearbetas effektivare när de kommer från höger än när de kommer från vänster. José Morais demonstrerade att visuospatial information om ljudkällors position kan påverka REA och att multisensorisk integration således har ett visst inflytande över fenomenet. LÄS MER

 2. 2. Target-less and targeted multi-camera color calibration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Emil Hammarlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multiple camera arrays are beginning to see more widespread use in a variety of different applications, be it for research purposes or for enhancing the view- ing experience in entertainment. However, when using multiple cameras the images produced are often not color consistent due to a variety of different rea- sons such as differences in lighting, chip-level differences e. LÄS MER

 3. 3. Varför betala fullpris när jag kan köpa på rea? : En kvantitativ studie i hur tillfälliga prisnedsättningar påverkar klädkonsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christopher Frisk; Kim Chu; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; Konsumentbeteende; Benägenhet att vänta; Realisation; Impulsivitet; Rea; Reor; Prisnedsättningar;

  Sammanfattning : Den ökade konkurrenssituationen på klädmarknaden har lett till ett ökat användande av realisationer av företagen inom branschen. Detta då företagen använder realisationer som en strategi för att skapa merförsäljning. LÄS MER

 4. 4. The limits of mens rea in Crimes against Humanity - Assessment, liberalism, thresholds

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hugo Lundberg; [2017]
  Nyckelord :mens rea; crimes against humanity; intent; knowledge; liberalism; lauterpacht; chomsky; international criminal law; icty; ictr; icc; al-shifa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffrättsligt ansvar har mycket länge förutsatt uppsåt eller vetskap om den företagna handlingen, så kallad mens rea eller "skyldigt sinnelag". Hur en sådan bedömning görs är inte självklart. LÄS MER

 5. 5. Förväntar sig konsumenter att handla på realisation och kampanj? : En kvantitativ studie av konsumenters förväntningar på pris i en era av e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Regina Nilsson; Axel Wängberg; [2017]
  Nyckelord :förväntningar; e-handel; köpbeslutsprocessen; realisationer; kampanjer; klädbranschen; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I dagens läge råder det hög konkurrens i klädbranschen och det är svårt att planera kollektioner då vädret har varit svårt att förutspå. En bidragande orsak till den höga konkurrensen i branschen är internethandelns framväxt. År för år växer internethandeln och kläder är en av de största varugrupperna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rea.

Din email-adress: