Sökning: "Realisation"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet Realisation.

 1. 1. Skapandet av Jämställdhet och Social Hållbarhet inom Småskaligt Fiske – FAO SSF Guidelines Tidiga Implementeringsprocess i Chile

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Aigrot; Lina Waara; [2018-03-27]
  Nyckelord :Småskaligt fiske; Jämställdhet; Social hållbarhet; FAO; SSF Guidelines; Policy Implementeringsprocess;

  Sammanfattning : The SSF Guidelines have been described as “the first internationally agreed instrumentdedicated entirely to the immensely important ... small-scale fisheries” (FAO, 2015:v). LÄS MER

 2. 2. From Sound to Score : A search for a post-genre compositional process

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jörgen Häll; [2018]
  Nyckelord :Post-genre; Digital Audio Workstation; DAW; Composition; Post-modernism; Sample library; Electroacoustic music; MIDI; Interpretation;

  Sammanfattning : In this thesis, the author explored an alternative way of composing contemporary western art music, being inspired by thoughts regarding post-genre. The composition method incorporated the use of the Digital Audio Workstation (DAW) software Cubase. LÄS MER

 3. 3. Utflyttningsskatt på privatpersoners aktieinnehav: En analys av bilaterala och unilaterala åtgärder för att undanröja internationell dubbelbeskattning ur ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Hollender; [2018]
  Nyckelord :Exit tax; utflyttningsskatt; utflyttningsbeskattning; tioårsregeln; internationell skatterätt; emigration tax; exitbeskattning; beskattning av aktier; individbeskattning; internationell individbeskattning; individual taxation; international tax; exit-tax; skatteavtal; skatterätt; skatteavtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and analyze possible ways of eliminating international double taxation when individually owned shares have been subject to emigration taxation. International double taxation occurs when two states impose tax on the same taxpayer in respect of the same income. LÄS MER

 4. 4. The Business Model Concept and the Sharing Economy : An Overview

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mark Fenzel; [2018]
  Nyckelord :Business Model; Sharing Economy; Competitive Advantage; Collaborative Consumption; Value Creation Driver;

  Sammanfattning : The aim of this article is to give an overview of the business model concept and theories focussing on the sharing economy. Selected concepts and studies are presented, and its application, usefulness and limitations are discussed. LÄS MER

 5. 5. Project Termination from a Benefit Realisation Management Approach : An abductive study of IT and R&D projects

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jose Miguel Franco Gonzalez; Daniela Lorena Luzuriaga Ubilla; [2018]
  Nyckelord :project termination; benefits realisation management; IT project; R D project; decision making;

  Sammanfattning : Bad or failing projects drain organisational resources in vain, affect team morale,and are a detriment to corporate strategy. Theimportance of terminating a project that will not deliver as promised canhardly be overemphasized, however it is still a major managerial challenge. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Realisation.

Din email-adress: