Sökning: "Rebecca Oldfield"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Oldfield.

 1. 1. Starka styrmedel - en studie om relationen mellan arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilde Åslund; Rebecca Oldfield; [2018]
  Nyckelord :Organizational identity; Employer brand; Employee; Corporate brand; Control mechanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Strong control mechanisms - a study of the relationship between employer brand and employee organization identity Seminar date: 2018-01-12 Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS‐cr) Authors: Rebecca Oldfield, Mathilde Åslund Advisor: Jon Bertilsson Keywords: Organizational identity, employer brand, employee, corporate brand and control mechanism Purpose: The purpose of the thesis is to open up for an increased understanding of the concept of employer brand by examining its relationship with the employee's organizational identity with a qualitative approach and starting point in theories regarding brands and organizational culture. Methodology: The thesis is a qualitative study with a hermeneutical phenomenological approach. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ studie om motivation hos yrkesarbetare och tjänstemän inom grundläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catherine Gewalli; Rebecca Oldfield; [2017]
  Nyckelord :motivation; arbetsmotivation; yrke; generationer; grundläggningsbranschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet var att kartlägga motivationen hos yrkesarbetarna och tjänstemännen på ett grundläggningsföretag. Frågeställningen belyste skillnaden i motivationen beroende på vilken yrkestyp de har, vilken region de arbetar inom och vilken åldersgrupp, generation, de tillhör. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rebecca Oldfield.

Din email-adress: