Sökning: "Rebecka Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Rebecka Gustafsson.

 1. 1. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv - för en förbättrad patientdelaktighet

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecka Gustafsson; Camilla Spetz; [2017-12-27]
  Nyckelord :Quality of care; person-centered care; patient; participation;

  Sammanfattning : Introduction Today the health care system is more than ever, applied to ask what the patients wants. Thisis a new approach of how to deliver care. It is more than the outcome of care that matters. Therefore it isimportant that quality of care is seen from different perspectives, the patients as well as the healthorganization. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers delaktighet i barns lek : En studie om vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som händer med leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie-Elén Berglund; Rebecka Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Man är ute och springer men man har fortfarande teknik" : ett utvecklingsarbete på fritidshemmet som kombinerar digitala verktyg med rörelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rebecka Hamn; Anita Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Fritidshem; Fysisk aktivitet; IKT; IT; iPad; Turf; iMovie; Charader; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte är att bidra till kunskap om hur det går att kombinera digitala verktyg med rörelse utifrån barns perspektiv samt utifrån ett barnperspektiv. Projektet genomfördes på ett fritidshem i södra Sverige. Arbetet riktade sig till de barn på fritidshemmet som gick i årskurs 3-5. LÄS MER

 4. 4. "Jag hatade matte", Vuxnas berättelser om sina upplevelser av skolämnet matematik. "I hated maths", Adults Narrations about their Experiences of the School Subject Mathematics.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Bemötande; Livsberättelser; Matematiksvårigheter; Självbild; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: PISA (Skolverket, 2012) och TIMSS (Skolverket, 2011b) visar att svenska elever presterar på en lägre nivå i matematik vid internationella jämförelser med jämnåriga i andra länder, samtidigt som flera vuxna har en negativ inställning till matematik. Som matematiklärare och blivande specialpedagog med ett stort intresse för matematik uppkommer frågan; vad är det som gör att så många elever och vuxna har en negativ inställning till matematik? I det här arbetet undersöks frågan för att öka kunskapen inom matematik och specialpedagogik. LÄS MER

 5. 5. Fallet Vattenfall: Hur hållbar är relationen mellan företag och intresseorganisationer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ove Grahn; Rebecka Gustafsson; [2014-07-07]
  Nyckelord :Intressentdialog; Vattenfall; Intresseorganisationer;

  Sammanfattning : Introduktion: Såväl samhälle som stat ställer krav på att företag ska ta ansvar för vilken påverkan verksamheten har på människor och miljö. Företag upprättar hållbarhetsredovisningar för att kommunicera graden av ansvarstagande till omvärlden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rebecka Gustafsson.

Din email-adress: