Sökning: "Rebecka Kvisth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Kvisth.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av tiden efter en hysterektomi

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Emma Fernhag; Rebecka Kvisth; [2016]
    Nyckelord :emotionell påverkan; hysterektomi; information; kroppsbild; livskvalitet; stöd; upplevelse; body image; emotional impact; experience; hysterectomy; support; quality of life;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där kvinnans livmoder avlägsnas helt eller delvis. Ingreppet är en av de vanligaste större gynekologiska operationer som genomförs. Hysterektomi tillämpas för att förebygga lidande, lindra symtom och för att bota sjukdom. Den kan även tillämpas akut vid svåra förlossningskomplikationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rebecka Kvisth.

Din email-adress: