Sökning: "Records- Continuum och Informationsvärdering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Records- Continuum och Informationsvärdering.

 1. 1. Vad grundar arbetstagare sin informationsförvaltning på? : En kvalitativ studie för att öka förståelsen kring arbetstagaresyrkesmässiga informationsförvaltning.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Frida Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Informationsförvaltning; Bevarande; Personal-Information- Management; Arbetstagare; Verksamhetsteorin; Records- Continuum och Informationsvärdering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelsen runt hur den enskilda arbetstagaren hanterar sininformationsförvaltning, vilket mynnade ut till forskningsfrågan; Vad arbetstagare på svenskaorganisationer/verksamheter grundar sitt yrkesmässiga bevarande på. För att angripaproblemområdet utfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer av fyra arbetstagare verksammapå olika platser i mellansverige. LÄS MER

 2. 2. Handläggares praktiska makt över bevarande och gallring : En studie hos svenska statliga myndigheter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

  Författare :Eva Agius; [2016]
  Nyckelord :Appraisal; Activity; Activity theory; Records Continuum Model; Public records; Records management; Power; Practical power; Informationsvärdering; Bevarande; Gallring; Verksamhet; Verksamhetsteori; Aktivitetsteori; Records Continuum Model; Allmänna handlingar; Informationshantering; Makt; Praktisk makt;

  Sammanfattning : I och med att det finns en möjlighet till otillåten gallring, och därmed risk för allmänhetens bristande insyn i svenska statliga myndigheters verksamhet, var syftet med denna uppsats att se i vilken utsträckning en handläggare har praktisk makt över bevarande och gallring hos svenska statliga myndigheter. Vidare var uppsatsens syfte att redovisa vilka faktorer i myndigheternas egen verksamhet som bidrog till utfallet av hur handläggare hanterade bevarande och gallring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Records- Continuum och Informationsvärdering.

Din email-adress: