Sökning: "Recruiting"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet Recruiting.

 1. 1. “The quest to attract female video game employees” Employer branding: Factors limiting women to initiate a career in the video game industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alan Mahmodiana; Mattias Svensson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Gender Discrimination; Women; Video game industry; Social Cognitive Career; SCCT; Recruiting; Diversity; Marketing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. ”Alla företag vill ju ha fler kvinnliga IT-konsulter” Att attrahera, rekrytera och behålla kvinnor i en mansdominerad bransch – en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Arlinda Binaku; Johanna Dyhre; [2018-01-18]
  Nyckelord :Employer Branding; IT-consultants; women; male-dominated industry;

  Sammanfattning : Women and men participate almost to the same extent in the Swedish labour market, but despite this,the labour market is still gender-segregated. The differences between women and men are found indifferent professions, sectors and industries (Peterson, 2017) and also in working tasks, workingconditions, remuneration and benefits. LÄS MER

 3. 3. Att rekrytera kompetensbaserat och rättsäkert : Om en kommunal organisation och dess rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Arbnora Berbatovci; Jennie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :recruitment process; competence-based; municipal organization; legal certainty; non-discrimination; equal treatment; rekryteringsprocess; kompetensbaserad; kommunal organisation; rättssäker; icke-diskriminering; likabehandling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur rekryteringsprocessen går till i en kommunal organisation i avseende till att rekrytera kompetensbaserat och rättssäkert, vilket utförts genom en kvalitativ studie i form av fem enskilda semistrukturerade intervjuer. Den kommunala organisationen är belagd i Västsverige. LÄS MER

 4. 4. Girls Used in Armed Conflict – An analysis of the protection of girls, associated with armed groups or forces, through prohibitions on using children in armed conflict

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Hansson; [2018]
  Nyckelord :Child soldiers; International Humanitarian Law; International Criminal Law; International Human Rights Law; International Human Rights; Children used in armed conflict; Gender and war; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the 1970s, the practice of conscripting, enlisting or recruiting children into armed groups or forces has become increasingly common, and many children are used for various tasks in conflicts around the globe. Children are easily persuaded or forced into such armed groups or forces, and they suffer great harm from exposure to violence. LÄS MER

 5. 5. "Går det inte här så går det ingenstans" : Ideellt driven utveckling i stadsnära landsbygd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Anna Weinehall; [2018]
  Nyckelord :Rural development; non-profit actors; social capital; governance; inclusion; Landsbygdsutveckling; ideellt arbete; socialt kapital; nätverk; omvandling av engagemang; ideell utbränning;

  Sammanfattning : Rural development in western Europe has seen a policy change since the 1990's, heading towards a focus on local and regional identity, with increasing emphasis on locally led development. This study focuses on a rural area in commuting distance to the city of Umeå, Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Recruiting.

Din email-adress: