Sökning: "Refugee"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade ordet Refugee.

 1. 1. Den svenska oenigheten - En kvalitativ textanalys om konkurrerande ramverk i förhållande till arbetsmarknadsintegrationen av invandrare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Framework; framework theory; diagnostic-framing; prognostic-framing; counter-framing; labour market integration; immigration; refugee immigration; family reunion; ramverk; ramverksteori; arbetsmarknadsintegration; integration; invandring; flyktinginvandring; anhöriginvandring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the premises for the debate regarding the integration of immigrants on the Swedish labour market, and how these premises structures the debate. The results from the study using a qualitative text analysis as method and a framework theory indicates that the variation of results is possible because the frameworks used in the debate is constituted of three parts, where differences is possible within all three parts based on the actors’ ideas and interests. LÄS MER

 2. 2. "Åldern är ju bara en siffra" : En antropologisk litteraturstudie om medicinska åldersbedömningar på ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Ingrid Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Medical age assessments; unaccompanied refugee children; disciplinary power; discourse; age classification; anthropology; Medicinska åldersbedömningar; ensamkommande flyktingbarn; disciplinär makt; diskurs; åldersklassifikation; kulturantropologi; antropologi;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the justifications of the swedish government to perform medical age assessments on unaccompanied refugee children seeking asylum in Sweden. These governmental justifications were analyzed through Michel Foucault's theory of disciplinary power as well as through anthropological research on classification of age. LÄS MER

 3. 3. ”Det talades om ’flyktingbarn’ trots att frågan varken rör barn eller flyktingar” : en analys av hur ensamkommande ungdomar gestaltas på fyra svenska ledarsidor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Frida Carlqvist; [2018]
  Nyckelord :framing analysis; unaccompanied children and minors; editorial pages; securitization; the other; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper studies how unaccompanied children and minors are framed on editorial pages in four national Swedish newspapers. The purpose is to analyze how the editorial pages are forming and contributing to a frame of unaccompanied children and minors in the wake of the so-called ’refugee crisis’ in Europe during the fall of 2015. LÄS MER

 4. 4. När sexuella övergrepp reduceras till en fråga om etnicitet -En kvalitativ textanalys om medias framställningar av de sexuella övergreppen som skedde i Köln på nyårsnatten 2015-2016 ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kajsa Rosengren Larsson; Åse Ingelsson; [2018]
  Nyckelord :sexual abuse; Cologne; media disourses; sexuella övergrepp Köln; Social Sciences;

  Sammanfattning : Our aim with this study is to study from an intersectional perspective how Swedish printed press produced a narrative on the sexual abuse in the German city, Cologne, on New Year's Night 2015-2016. This study is based on a qualitative content analysis based on news articles from four newspaper publishers, TT News, Dagens Nyheter, Aftonbladet and Expressen. LÄS MER

 5. 5. Identitet på flykt : En kvalitativ studie om identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madeleine Arkenfjäll; [2018]
  Nyckelord :Identitet; Flyktingbakgrund; Integration; Sverige.;

  Sammanfattning : Each year a growing number of people leave their homes due to war, and becomes what is called a refugee. During their escape they are losing their security and also identity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Refugee.

Din email-adress: