Sökning: "Regioner"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade ordet Regioner.

 1. 1. Otrygghet i cykeltrafiken. En kvalitativ studie om upplevd otrygghet hos cyklister i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Linnéa Andersson; Jonas Pettersson; [2018-06-27]
  Nyckelord :otrygghet; cykling; mobilitet; infrastruktur; beteende; Göteborg.;

  Sammanfattning : Städer och regioner runt om i världen försöker ställa om mot en mer hållbar mobilitet där fokus flyttas från bilar för att istället främja andra mer hållbara transportslag. En ökning av kollektivtrafiken samt att få fler att välja gång eller cykel som transportmedel ses som önskvärt. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet och regional tillväxt. Vilka konsekvenser ger transportinfrastruktur för nya regioner och vilka är drivkrafterna bakom regional tillväxt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Peder Starberg; [2018]
  Nyckelord :accessibility; regional development; transport geography; high speed-rail; Hyperloop; Science General;

  Sammanfattning : This bachelor thesis investigates how investments in new sets of transportation infrastructures could affect regional development. By using central theories for transportation geography and regional development, empirical comparison and interviews with experts within the field and politicians, this paper answer four different research questions to discuss the purpose of the thesis. LÄS MER

 3. 3. Megaprojekt i svensk kommunal kontext : en studie om två kommuners förväntningar och förhållningssätt till planeringen av höghastighetsbanan

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Evelina Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att arbeta med storskaliga stadsutvecklingsprojekt, även kallade megaprojekt har blivit allt vanligare världen över. Anledningen till att fler megaprojekt påbörjas har sin grund i den ökade globaliseringen. Att knyta samman länder och eftersträva ekonomisk tillväxt är således en av megaprojektens målsättningar. LÄS MER

 4. 4. Att fråga om våldsutsatthet? : En kvalitativ studie om mödravårdspersonalens erfarenheter av att fråga om våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Habtemikael; Jenny Grip; [2018]
  Nyckelord :Våldsutsatthet; mödravård; våld mot gravida;

  Sammanfattning : I dagens Sverige lever ett flertal kvinnor i förhållanden med män som utsätter dem för våld (BRÅ, 2002). Studiens syfte är att förse läsaren med en inblick i mödravårdens arbete gällande våldsutsatthet, vilket tillgodoses genom att ta del av personalens erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Analysis of the Regional Purchasing Power in the Swedish Housing Market : A Multiple Regression Modeling Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Therese Lin; Stefan Maras; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report analyzes which macroeconomic factors have the greatest effect on a consumer’s purchasing power on the Swedish housing market. Multiple linear regression analysis is used to construct separate models for each of the eight Swedish regions: West Sweden, South Sweden, Småland and the Islands, Stockholm, East Middle Sweden, Middle Northern Sweden, North Middle Sweden and Upper Northern Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Regioner.

Din email-adress: