Sökning: "Regioner"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet Regioner.

 1. 1. Effekten av e-hälsa för äldre personer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emmy Nygårdh; Sofia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :adherence; e-health; elderly; health; adherence; e-hälsa; hälsa; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och behovet av vård och omsorg ökar, vilket kan leda till ökad risk för vårdskador, onödiga väntetider och annat som leder till ökade kostnader. Tidigare forskning har visat på att e-hälsa kan användas för att minska denna risk. LÄS MER

 2. 2. Affektiv beröring i människa-robotinteraktion Att förmedla emotioner till roboten Pepper

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Brandin; Sara Eriksson; [2017-09-27]
  Nyckelord :Taktil Interaktion; Emotion; Människa-Robotinteraktion; Sociala robotar; Roboten Pepper; Beröring; Tactile Interaction; Emotion; Affective Touch; Human-Robot Interaction; Social Robot; Pepper Robot;

  Sammanfattning : We here present results and analysis from a study of affective tactile communication betweenhuman and humanoid robot (the Pepper robot). The study presents an experiment whereparticipants conveyed eight emotions to the robot Pepper via touch. LÄS MER

 3. 3. DOWNS SYNDROM: REKOMMENDATIONER, ANSVAR OCH TILLGÄNGLIGHET I HÖRSELVÅRDEN ! -En litteratur- och intervjustudie över aktuell, internationell forskning och handlingsplan inom hörselscreening och hörselvård för barn och unga med Downs syndrom 0-18år.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Frida Andersson; Lisa Olsson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract- In Sweden, approx. 120 children is born/yr. with Down Syndrome (DS). Hearing loss (HL) iscommon and they generally show a delayed speech and language development together with a lowercognitive ability, which makes it hard to compensate the mildest HL. LÄS MER

 4. 4. ”Vi pratar mycket amning, det är en levande fråga för oss” : Barnmorskors erfarenheter av amningsförberedelse för förstföderskor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Åberg; Maria Augustsson; [2017]
  Nyckelord :barnmorskemottagning; barnmorska; erfarenheter; amning; förstföderskor;

  Sammanfattning : Amning har hälsofördelar för både mor och barn. Barnmorskan har en informationsskyldighet vad gäller amningens fördelar och skall förmedla relevant kunskap om amning till den gravida kvinnan och partnern. Genom WHO:s 10 steg kan amningen främjas, stödjas och skyddas. Barnmorskans stöd är en viktig aspekt under en kvinnas graviditet. LÄS MER

 5. 5. Ruttanalys av en tvådelad fordonsflotta beståendes av HCT och konventionella rundvirkeslastbilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rickard Näslund; [2017]
  Nyckelord :74-tonsfordon; ST-lastbilar; större travar; logistik; RuttOpt;

  Sammanfattning : En förutsättning för handelns och industrins utveckling är välutvecklade och kostnadseffektiva transporter. Detta är även viktigt för att uppnå de uppsatta klimatmålen i Sverige. Ett led i detta är införandet av lastbilar med högre bruttovikt, s.k. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Regioner.

Din email-adress: