Sökning: "Regioner"

Visar resultat 1 - 5 av 515 uppsatser innehållade ordet Regioner.

 1. 1. Tillgänglighet och regional tillväxt. Vilka konsekvenser ger transportinfrastruktur för nya regioner och vilka är drivkrafterna bakom regional tillväxt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Peder Starberg; [2018]
  Nyckelord :accessibility; regional development; transport geography; high speed-rail; Hyperloop; Science General;

  Sammanfattning : This bachelor thesis investigates how investments in new sets of transportation infrastructures could affect regional development. By using central theories for transportation geography and regional development, empirical comparison and interviews with experts within the field and politicians, this paper answer four different research questions to discuss the purpose of the thesis. LÄS MER

 2. 2. Megaprojekt i svensk kommunal kontext : en studie om två kommuners förväntningar och förhållningssätt till planeringen av höghastighetsbanan

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Evelina Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att arbeta med storskaliga stadsutvecklingsprojekt, även kallade megaprojekt har blivit allt vanligare världen över. Anledningen till att fler megaprojekt påbörjas har sin grund i den ökade globaliseringen. Att knyta samman länder och eftersträva ekonomisk tillväxt är således en av megaprojektens målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av stress i arbetslivet hos fysioterapeuter inom primärvård : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Isabelle Hållén; Fia Jansson; [2018]
  Nyckelord :physiotherapists; primary health care; work-related stress; coping strategies; stressors;

  Sammanfattning : Background: Physiotherapist is one health care profession with an increased exposedness for work-related burnout. Purpose: To investigate the experience of work-related stress in physiotherapists within primary health care in Sweden as well as coping strategies to manage stress at work. LÄS MER

 4. 4. Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Gårdemyr; [2018]
  Nyckelord :Industriellt byggande; industrialiserat byggande; industriellt husbyggande; industriellt anläggningsbyggande; effektivitet; ledtid; verksamhetsstrategier; Lean; Toyota Production System; The Toyota Way; icke värdeskapande aktiviteter; samarbetsavtal; tidiga skeden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. LÄS MER

 5. 5. Integrated Development for Sustainable Development : A study of the agriculture sector in Ghana

  Master-uppsats, KTH/Energisystemanalys

  Författare :Nicolina Lindblad; [2018]
  Nyckelord :Sustainable development; OSeMOSYS; CLEWs; Ghana; Agriculture;

  Sammanfattning : The growing demand for our most valuable resources; land, energy, and water, due to population growth and increased living standards, put the security of these resources at risk. The complexity of climate change, with the interdependencies between the aforementioned resources and potential feedback loops, makes the issue even more inextricable. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Regioner.

Din email-adress: