Sökning: "Religiös orientering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Religiös orientering.

 1. 1. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Björn Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

  Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER

 2. 2. Subsidence in rift zones : analyzing results from repeated precision leveling of the Vogar Profile on the Reykjanes Peninsula, Southwest Iceland

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Ingrid Anell; [2004]
  Nyckelord :lceland; Reykjanes Peninsula; Vogar profile; precision leveling; faulting; subsidence; modeling subsidence; Mogi model; Island; Reykjaneshalvön; Vogarprofilen; precisionshöjdmätningar; nedsjunkning; förkastningsrörelser; modellering av nedsjunkning; Mogimodellen; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: Geologi är en ung gren av naturvetenskap. Det var inte förrän på 1800-talet som geologins ädla konst började diskuteras och detta trots att moral och religiös etik dikterade annat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Religiös orientering.

Din email-adress: