Sökning: "Religionsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 653 uppsatser innehållade ordet Religionsvetenskap.

 1. 1. "Man måste våga välja bort" : En kvalitativ studie om lärare som undervisar år 7-9och gymnasiet i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Strandberg; Linda Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionsvetenskap; läroplan; lärarperspektiv; elevmotivation; förkunskaper.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the selections teachers have made from the Swedish curriculum for Religious Education, and explore if there were any similarities or differences between teachers who teach grades 7-9 and upper secondary school. Furthermore we wanted to investigate what previous knowledge the teachers expected from their students and how they took the already existing knowledge with the student under consideration when planninga lesson. LÄS MER

 2. 2. Gud är manlig och kvinnan bär skuld : En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Women; Abrahamic religions; discourse; gender theory; gender; textbook analysis; marginalization; Kvinnan; abrahamitiska religionerna; diskurs; genusteori; genus; läroboksanalys; marginalisering;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. LÄS MER

 3. 3. Interaktionen mellan religionsvetenskap och naturvetenskap i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Sörsäter; [2018]
  Nyckelord :religion; vetenskap; läroplan; undervisning;

  Sammanfattning : Interaktionen mellan religion och vetenskap har genom tiderna tagit sig olika uttryck. I dag kan de tyckas vara varandras motpoler och hamnar därför ofta i konflikt. Denna kunskapsöversikt har som syfte att sammanställa och analysera hur innehållet av temat religion och vetenskap i Gy11 har påverkats av tidigare läroplaner. LÄS MER

 4. 4. "Varför ska man göra sig till, varför ska inte jag räcka till som jag är?" : En diskursanalytisk studie av filmerna Porrskadad – Tjejer och Porrskadat 2.0 – Killar rörande de medverkandes förhållande till pornografi utifrån könsroller, makt, identitet och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Shirin Jöhnemark; [2018]
  Nyckelord :Pornografi; ungdomar; könsroll; makt; identitet; sexualitet;

  Sammanfattning : Pornografikonsumtionen och dess lättillgänglighet påverkar ungdomars syn på könsroller, makt, identitet och sexualitet. Utifrån detta är syftet med denna studie att undersöka vilka diskurser som uppstår i det valda materialet när ungdomar talar om sina erfarenheter av pornografi. LÄS MER

 5. 5. Disciplin och välstånd : En studie om social status och kyrkotukt i Gävle missionsförsamling år 1879–1897

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Mattias Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Church discipline; Free Church Movement; Gävle Missionary Assembly; Social classification;

  Sammanfattning : Church discipline had an upswing in the 19th century in conjunction with the progression of the Free Church movement in Sweden. Harder and enhanced discipline was advocated, especially within the newly created Missionary joinder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Religionsvetenskap.

Din email-adress: