Sökning: "Religious orientation"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Religious orientation.

 1. 1. GDPR och känsliga personuppgifter : En fallstudie om fackförbunds arbete med Dataskyddsförordningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anna Helenius; [2018]
  Nyckelord :GDPR; data protection; general data protection regulation; personal data processing; sensitive personal data; trade union; information security; GDPR; dataskydd; dataskyddsförordningen; personuppgiftsbehandling; känsliga personuppgifter; fackförbund; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Den 25e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. I och med detta kommer alla medlemsstater i den europeiska unionen få en gemensam lag som skärper tidigare regler och ställer högre krav på organisationers personuppgiftsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Björn Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

  Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER

 3. 3. Heder utifrån pojkars perspektiv : En kvalitativ studie om unga pojkars uppfattningar om heder och hederskulturer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hiba Amjed Sabri; [2017]
  Nyckelord :roles; front and backstage; identity; expectations; stigma; focus groups; boys; honor; honor culture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Honor from boys’ perspective? A qualitative study of young boys’ perceptions of honor and honor cultures The aim of this study was to research and present the perceptions and views of young boys concerning honor and honor cultures. Furthermore, the aim was to examine whether young boys living in honor cultures experience differences between boys and girls, in matters concerning expectations, power and responsibility distribution in the family. LÄS MER

 4. 4. Straffrättslig reglering av diskriminering? Hatbrott och strukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Forsblad; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; hatbrott; intersektionalitet; socialkonstruktionism; straffskärpningsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett hatbrott är något utöver andra brottsliga gärningar. Hatbrott bygger på sociala kategoriseringar i negativ bemärkelse, där gärningspersonens upp-fattning om rättsskyddsubjektet som normbrytande leder till ett brottsligt angrepp. LÄS MER

 5. 5. Religiositet och tolerans : En statistisk studie om vilken roll människors religiösa tro har för att motverka eller främja tolerans för invandrare och sexuella minoriteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Eriksson; [2016]
  Nyckelord :religion; secularization; sacralization; xenophobia; homophobia; tolerance; trust;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate whether religion has a positive or negative impact on tolerance towards people with different ethnic backgrounds and people with different sexual orientation, or if this is a product of other phenomena in society like general trust, left-right placement, gender and so on. The main intention is to explore if, and in that case to what extent, religious people in Europe tend to be more or less xenophobic or homophobic than their unreligious, or secularized, counterparts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Religious orientation.

Din email-adress: