Sökning: "Renas"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Renas.

 1. 1. Mapping of Bacteria with Flow Cytometry – before, during and after treatment of drinking water

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Mikael Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In order to produce drinking water of high quality, surface water works apply extensive treatment processes. In this study, flow cytometry and heterotrophic plate counting was utilized to study water quality before, during and after treatment in Görvälnverket in Stockholm, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Lakvattenutredning för Nyvång deponi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jenny Kivistö; [2018]
  Nyckelord :leachate; landfill; water treatment; SBR; overland flow; aerated lagoon; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to investigate which leachate treatment methods are the most suitable for Nyvång landfill, Åstorp, with respect to the character of the leachate, best available technique (BAT), the circumstances of the facility and the leachate receptor. Firstly, assessments were undertaken of the leachate characteristics and the receptor’s conditions; nitrogen and phosphorus levels are too high, so the treatment has to focus on these two issues. LÄS MER

 3. 3. Increased leaching of metals as a result of foundation work

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emmy Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Principal components analysis; Modified double mass analysis; Geochemistry; Sulphide bedrock; Remediation methods; Surface water pollution;

  Sammanfattning : Heavy metal contamination in the environment is a global issue that is likely to increase in the future. This report investigates a construction area in which increased concentrations of the heavy metals cadmium, cobalt, copper, nickel and zinc and a decreased pH-value has been observed in the surface water recipient. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på mikroorganismer i grundvatten, Biostimulering med syreavgivande medel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Martina Strömberg; [2018]
  Nyckelord :biostimulation; oxygen release compound; ORC; ORM; in situ; toluene; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : It is common that oxygen is a limited factor in microbial decomposition of a substance. Biostimulation with oxygen release compound, increase dissolved oxygen in groundwater and stimulate natural decomposition of petroleum hydrocarbon. LÄS MER

 5. 5. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Renas.

Din email-adress: