Sökning: "Renas"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Renas.

 1. 1. Lakvattenutredning för Nyvång deponi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jenny Kivistö; [2018]
  Nyckelord :leachate; landfill; water treatment; SBR; overland flow; aerated lagoon; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to investigate which leachate treatment methods are the most suitable for Nyvång landfill, Åstorp, with respect to the character of the leachate, best available technique (BAT), the circumstances of the facility and the leachate receptor. Firstly, assessments were undertaken of the leachate characteristics and the receptor’s conditions; nitrogen and phosphorus levels are too high, so the treatment has to focus on these two issues. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på mikroorganismer i grundvatten, Biostimulering med syreavgivande medel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Martina Strömberg; [2018]
  Nyckelord :biostimulation; oxygen release compound; ORC; ORM; in situ; toluene; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : It is common that oxygen is a limited factor in microbial decomposition of a substance. Biostimulation with oxygen release compound, increase dissolved oxygen in groundwater and stimulate natural decomposition of petroleum hydrocarbon. LÄS MER

 3. 3. Botanisk biofiltrering av inomhusluft : det sitter i väggarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jens Öqvist; [2018]
  Nyckelord :botanisk rening; växtrening; luftföroreningar; inomhusluft; VOC:s; luftrening; mikrober; botaniskt biofilter; växtvägg; ren luft;

  Sammanfattning : Vår inomhusluft utsätts kontinuerligt för olika typer av föroreningar, främst olika typer av VOC (lättflyktiga organiska ämnen) som förångas från olika byggnadsmaterial och konsumentprodukter. Det uppstår även luftföroreningar inomhus från olika typer av förbränningsprocesser. LÄS MER

 4. 4. Design, construction and modelling of an air cleaning test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Louise Stjern; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The cleaning technology for exhaust air is an area under constant development. In collaboration with Ozone Tech Systems the project resulted in a lab scale test rig for air cleaning units. LÄS MER

 5. 5. Utredning av rökgaskondensatrening vid kraftvärmeverket i Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Linnea Nilsson; [2017]
  Nyckelord :NOx-reduktion; ammoniakstrippning; vattenrening; rökgaskondensat;

  Sammanfattning : Globalt sett används fossila bränslen fortfarande till största delen, och industrisektorn är den med störst energianvändning. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att hitta nya sätt att använda befintliga resurser, att utveckla energibesparande tekniker och att göra detta med hållbarhetsperspektivet i fokus. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Renas.

Din email-adress: