Sökning: "Reor"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Reor.

 1. 1. Varför betala fullpris när jag kan köpa på rea? : En kvantitativ studie i hur tillfälliga prisnedsättningar påverkar klädkonsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christopher Frisk; Kim Chu; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; Konsumentbeteende; Benägenhet att vänta; Realisation; Impulsivitet; Rea; Reor; Prisnedsättningar;

  Sammanfattning : Den ökade konkurrenssituationen på klädmarknaden har lett till ett ökat användande av realisationer av företagen inom branschen. Detta då företagen använder realisationer som en strategi för att skapa merförsäljning. LÄS MER

 2. 2. När identitet och image möts : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kajsa Jensen; Linda Runeke; [2015]
  Nyckelord :Identity; Image; Kapferers brand identity prism; Identitet; Image; Kapferers varumärkesidentitets prism;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en fallstudie genomförts för att ta reda på hur väl ett företags identitet överensstämmer med dess image. Företaget i uppsatsen genomförde år 2010 en nylansering av sitt koncept där de förändrade sitt sortiment, sitt utseende och vad de kommunicerade ut till sina kunder. LÄS MER

 3. 3. Privatisering – men till vilket pris? : En uppsats om värdering och prissättning av offentliga verksamheter inför privatisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Saman Saidi; [2011]
  Nyckelord :Privatisering; Kommunallagen; EUF; Statsstöd; Avknoppning; Utförsäljning; Offentlig verksamhet; Värdering; Prissättning; Värderingsmetod; Företagsvärdering; Offentlig privat samverkan; New Public Management;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har omfattningen av privatiseringar tilltagit i Sverige och i synnerlighet har fenomenet ”avknoppning” av offentlig verksamhet blivit en allt vanligare företeelse.  ”Avknoppning” är en privatiseringsform där ansvariga och anställda i den offentliga verksamheten tar över driften och bedriver verksamheten vidare i form av ett privaträttsligt subjekt, ofta i form av ett aktiebolag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Reor.

Din email-adress: