Sökning: "Reservoir Management"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Reservoir Management.

 1. 1. Flow Paths in the Húsmúli Reinjection Zone, Iceland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Sigrún Tómasdóttir; [2018]
  Nyckelord :Húsmúli; Hellisheiði Power Plant; geothermal reinjection; tracer tests; numerical modeling; Húsmúli; Hellisheiði kraftverk; geotermisk injektion; spårtest; numerisk modellering;

  Sammanfattning : Reinjection of spent geothermal fluids has become common practise in geothermal power plants. Reinjection can, despite being mostly beneficial, have unwanted effects such as cooling of nearby production wells and injection-induced earthquakes. LÄS MER

 2. 2. Pumped Energy Storage Systemfor the Randenigala Hydropower Plant in Sri Lanka

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Duminda Nalin Habakkala Hewage; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main focus of this work is to introduce a pumped storage system to an existing hydro power plant located on the Randenigala reservoir in Sri Lanka. The selected power plant is located in an area where farming is done extensively, therefore electrical power generation and release of water to the downstream is to be properly coordinated with relevant authorities. LÄS MER

 3. 3. Mineraler till svenska får : vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Jibbefors; [2017]
  Nyckelord :enkät; kalcium; fosfor; magnesium; kalium; svavel; natrium; klor; jod; järn; mangan; kobolt; koppar; selen; zink; molybden; krom; bor; fluor; bolus; administrering;

  Sammanfattning : En effektiv och lönsam lammproduktion kräver en balanserad foderstat som täcker djurens behov av essentiella mineralämnen. Dagens utfodringsrekommendationer anses som svårtolkade och en sammanställning saknas. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Seasonal Inflow Forecasting to Support Multipurpose Reservoir Management: A case study for the Upper Maule River Basin, Chile

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Johan Visser; [2017]
  Nyckelord :Seasonal Forecasting; Reservoir Management; Ensemble Streamflow Prediction; Downscaling; Maule; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Seasonal hydrological forecasts of future streamflow volumes can provide water resources managers with valuable information to improve long-term water resources planning and water use efficiency. The latest generation of coupled ocean-atmosphere general circulation models provides an opportunity for the prediction of hydroclimatic variables (e.g. LÄS MER

 5. 5. Changes in Hydrologic Regime to Balance Human and Environmental Requirements: a Case Study in the Långan River Basin, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anton Smith; [2017]
  Nyckelord :Hydrological regime; Ecological flow; DHRAM; Water resource management; Hydrologisk regime; Ekologiska flöden; DHRAM; Vattenresursförvaltning;

  Sammanfattning : Dams and reservoirs play an important role in the Swedish energy system, and a large number of rivers are today regulated. How to combine the ecological and economic interests in the regulation of these rivers is a growing concern for stakeholders and authorities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Reservoir Management.

Din email-adress: