Sökning: "Respons tid"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Respons tid.

 1. 1. ”Jag gör uppror mot det här sittandet” : Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Neimark; [2017]
  Nyckelord :Drama; svenskundervisning; läsförståelse; förkroppsligad litteraturläsning;

  Sammanfattning : Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. LÄS MER

 2. 2. Att bemästra 140 tecken : En studie om Donald Trumps användning av Twitter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Synnestvedt Jensen; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; Twitter; Politics; Social media.; Donald Trump; Twitter; Politik; Sociala medier.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis quantitatively researches every tweet Donald Trump has written in february 2017 from his personal Twitter account @realDonaldTrump. This particular period was chosen because it was the first full month that Trump was president of the United States of America. LÄS MER

 3. 3. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Damm; [2017]
  Nyckelord :Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Sammanfattning : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. LÄS MER

 4. 4. "Kill them wherever you find them" : en kvalitativ innehållsanalys av den Islamiska statens videopropaganda riktad mot Frankrike

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Evertsson; [2017]
  Nyckelord :IS; Islamiska staten; propaganda; videopropaganda; jihad; radikalisering; innehållsanalys; visuell textanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är författad av Amanda Evertsson via Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet och har titeln ”’Kill them wherever you find them’ – en kvalitativ innehållsanalys av den Islamiska statens videopropaganda riktad mot Frankrike”. Uppsatsen skrivs i en tid där hotet från den våldsbejakande sociala rörelsen Islamiska staten är mer påtagligt än någonsin. LÄS MER

 5. 5. Spelifiera för att träna mera : En studie som undersöker ifall en träningsapplikation med inslag av digital personlig tränare och spelifiering kan öka motivation under träning

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rasmus Håkansson; Louise Rudbäck; [2017]
  Nyckelord :motivation; träning; personlig tränare; achievement goal theory; spelifiering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka ifall en träningsapplikation med inslag av spelifiering och personlig tränare kan öka motivation under träning. Samtidigt undersöks vilka funktioner som önskas i följande applikation av användare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Respons tid.

Din email-adress: