Sökning: "Respons tid"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Respons tid.

 1. 1. Pokémon Go och fysisk aktivitet – En litteraturstudie om användbarheten av aktiva mobilspel vid folkhälsoinsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Susanna Hansson; Karolina Eriksson; [2018-06-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Pokémon Go; aktiva mobilspel; folkhälsa; Physical activity; Pokémon Go; active mobile games; public health;

  Sammanfattning : Background: Physical inactivity and sedentary behavior are increasing public health issues both in Sweden and globally and are risk factors for heart disease, diabetes, various types of cancer, and obesity. Active tv- and mobile games have been mentioned as methods to increase physical activity, the augmented reality based game Pokémon Go has been brought up in particular. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars uppfattning kring motivation och individualiserad ridundervisning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Sandholm; Louise Radevik; [2018]
  Nyckelord :individualiserad; ridundervisning; motivation; ungdomar;

  Sammanfattning : One of the Swedish Equestrian Federations visions are to make the equestrian sport to embrace everyone. On the other hand, a reduction in the number of practitioners aged 17-20 years is observed. The reason for this reduction is a mixture of many different factors. LÄS MER

 3. 3. Gerillakrigföring, ett luftmaktsteoretiskt komplement inom defensiv luftmakt?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Blomberg; [2018]
  Nyckelord :Defensiv luftmakt; asymmetrisk krigföring; indirekt strategi; gerillakrigföring;

  Sammanfattning : Warden har en generell och beprövad teori om hur man når framgång med luftmakt. Många menar dock att den defensiva delen av teorin behöver kompletteras för att bättre omhänderta små staters perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Laget går före jaget : en kunskapsöversikt gällande effekterna av kooperativt lärande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cecilia Sahlsten; [2018]
  Nyckelord :effekt; kooperativt lärande; hållbar kunskap; elever; läranderesurser; svenskaämnet; styrkor; svagheter;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för den här kunskapsöversikten har varit frågan om vilka kunskaper vi får i skolan som är hållbara över tid så till vida att vi får nytta av dem även senare i livet. Förmågan att samarbeta är exempel på en sådan kunskap. LÄS MER

 5. 5. Det är i mötet vi blir människor - En studie av ett forum på internet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Robin Färdig; [2018]
  Nyckelord :Social interaktion; Online; Offline; Goffman; Framträdanden; Footing; Respons; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den sociala interaktionen är i ständig förändring och påverkas av de förutsättningar för interaktion som de interagerande individerna har. Under de senaste tio åren har en stor del av den sociala interaktionen flyttat till internet, och det är rimligt att anta att förutsättningarna på internet påverkar interaktionen där. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Respons tid.

Din email-adress: