Sökning: "Respons tid"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Respons tid.

 1. 1. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Damm; [2017]
  Nyckelord :Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Sammanfattning : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. LÄS MER

 2. 2. "Kill them wherever you find them" : en kvalitativ innehållsanalys av den Islamiska statens videopropaganda riktad mot Frankrike

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Evertsson; [2017]
  Nyckelord :IS; Islamiska staten; propaganda; videopropaganda; jihad; radikalisering; innehållsanalys; visuell textanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är författad av Amanda Evertsson via Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet och har titeln ”’Kill them wherever you find them’ – en kvalitativ innehållsanalys av den Islamiska statens videopropaganda riktad mot Frankrike”. Uppsatsen skrivs i en tid där hotet från den våldsbejakande sociala rörelsen Islamiska staten är mer påtagligt än någonsin. LÄS MER

 3. 3. Spelifiera för att träna mera : En studie som undersöker ifall en träningsapplikation med inslag av digital personlig tränare och spelifiering kan öka motivation under träning

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rasmus Håkansson; Louise Rudbäck; [2017]
  Nyckelord :motivation; träning; personlig tränare; achievement goal theory; spelifiering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka ifall en träningsapplikation med inslag av spelifiering och personlig tränare kan öka motivation under träning. Samtidigt undersöks vilka funktioner som önskas i följande applikation av användare. LÄS MER

 4. 4. ”Jag gör uppror mot det här sittandet” : Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Neimark; [2017]
  Nyckelord :Drama; svenskundervisning; läsförståelse; förkroppsligad litteraturläsning;

  Sammanfattning : Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. LÄS MER

 5. 5. Source model for Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy dosimetry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Emily Emilsson; [2017]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A common tool for tissue ablation is the use of heat. For the imILT technique investigated in this project, the heat is induced by the usage of laser light. The light is absorbed by the tissue and is thus turned into heat, the amount absorbed depends on the optical properties of the tissue, such as absorption and scattering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Respons tid.

Din email-adress: