Sökning: "Respons tid"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Respons tid.

 1. 1. Laget går före jaget : en kunskapsöversikt gällande effekterna av kooperativt lärande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cecilia Sahlsten; [2018]
  Nyckelord :effekt; kooperativt lärande; hållbar kunskap; elever; läranderesurser; svenskaämnet; styrkor; svagheter;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för den här kunskapsöversikten har varit frågan om vilka kunskaper vi får i skolan som är hållbara över tid så till vida att vi får nytta av dem även senare i livet. Förmågan att samarbeta är exempel på en sådan kunskap. LÄS MER

 2. 2. ”Jag gör uppror mot det här sittandet” : Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Neimark; [2017]
  Nyckelord :Drama; svenskundervisning; läsförståelse; förkroppsligad litteraturläsning;

  Sammanfattning : Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. LÄS MER

 3. 3. Att bemästra 140 tecken : En studie om Donald Trumps användning av Twitter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Synnestvedt Jensen; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; Twitter; Politics; Social media.; Donald Trump; Twitter; Politik; Sociala medier.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis quantitatively researches every tweet Donald Trump has written in february 2017 from his personal Twitter account @realDonaldTrump. This particular period was chosen because it was the first full month that Trump was president of the United States of America. LÄS MER

 4. 4. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Damm; [2017]
  Nyckelord :Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Sammanfattning : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. LÄS MER

 5. 5. "Kill them wherever you find them" : en kvalitativ innehållsanalys av den Islamiska statens videopropaganda riktad mot Frankrike

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Evertsson; [2017]
  Nyckelord :IS; Islamiska staten; propaganda; videopropaganda; jihad; radikalisering; innehållsanalys; visuell textanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är författad av Amanda Evertsson via Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet och har titeln ”’Kill them wherever you find them’ – en kvalitativ innehållsanalys av den Islamiska statens videopropaganda riktad mot Frankrike”. Uppsatsen skrivs i en tid där hotet från den våldsbejakande sociala rörelsen Islamiska staten är mer påtagligt än någonsin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Respons tid.

Din email-adress: