Sökning: "Rhetoric of the image"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Rhetoric of the image.

 1. 1. Steering discourses in a complex world

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mattias Pettersson; Karl Ågårdh; [2018]
  Nyckelord :Crisis communication; public relations; complexity; steering discourses; image repair; product recall; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to problematise if and how an organisation can steer discourses in a crisis situation. The study brings knowledge to the field of strategic communication from a single case study regarding a product recall made by a multinational corpora-tion. LÄS MER

 2. 2. "When a face has been threatened, face-work must be done"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sophie Westerlund; Emma Cedell; [2018]
  Nyckelord :image; image repair theory; influencers; crisis communication; rhetorical analysis; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : The emergence of social media opens up more places for interaction. The interaction enables individuals to produce how they want to be perceived by an audience, which can be referred to as image. Image is essential since people will act to fit this picture. LÄS MER

 3. 3. H&M gör Åhlénstricket : En studie av H&Ms kriskommunikation på Facebook vid lanseringen av barntröjan Coolest monkey in the jungle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexandra Haglund; Josefine Oldenstedt; [2018]
  Nyckelord :H M; crisis communication; critical discourse analysis; rasism; public relations; image repair theory; reputation management; rhetoric;

  Sammanfattning : This study aims to see how H&M are using crisis communication through Facebook to investigate if they are able to contain their reputation and trustworthiness during and after crisis. This has been done by a quantitative content analysis and the qualitative critical discourse analysis with Norman Fairclough’s three-dimensional model. LÄS MER

 4. 4. Bungle in the jungle : H&Ms kriskommunikation under tröjskandalen i januari 2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Filip Haraldsson; Jacob Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :communication; hm; h m; crisis; crisis communication; image repair theory; situational crisis communication theory; kommunikation; hm; h m; kris; kriskommunikation; image repair-teori; SCCT;

  Sammanfattning : In early January 2018, the clothing company H&M released a new collection for children. One of the sweaters in the collection was printed with the text "Coolest monkey in the jungle". The shirt was worn by a dark-skinned child and H&M was accused of racism. LÄS MER

 5. 5. Men inte till vilket pris som helst! : En kritisk retorikanalys av Hennes & Mauritz externa miljökommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Sjöö; [2018]
  Nyckelord :External Environmental Communication; Profiling; Visual Communication; Rhetoric; Critical Rhetorical Analysis; Extern Miljökommunikation; Profilering; Visuell Kommunikation; Retorik; Kritisk Retorikanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhet och miljökommunikation har allt mer kommit att bli en viktig del av marknadsföring, profilering och varumärkesbygge hos företag. Det blir en paradox då företag ska kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens konsumtionssamhälle. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rhetoric of the image.

Din email-adress: