Sökning: "Richard Davison"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Davison.

  1. 1. 3Book - a forgiving e-reader prototype for complex books

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

    Författare :Richard Davison; Axel Ljungkvist; Daniel Ström; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Navigating complex documents with heterogeneous content on a modern touchenabled smartphone is diffcult. Small screen size, limited and imprecise control opportunities and the potential of user distraction all contribute to the challenge of the task. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Richard Davison.

Din email-adress: