Sökning: "Richard Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Richard Jonsson.

 1. 1. Upplevelser och erfarenheter om hjärnskakning hos drabbade idrottare samt återgång till idrott efter hjärnskakningsincident

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Fredrik Hyttsten; Richard Jonsson; [2016]
  Nyckelord :sports-related concussion; return to play; qualitative study; athletes; Sweden; idrottsrelaterad hjärnskakning; idrottsskador; återgång till idrott; idrottare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakning i idrott är vanligt och det finns etablerade riktlinjer för identifiering, hantering och rehabilitering. För tidig återgång till idrott kan medföra risker. Kvalitativ forskning om idrottares upplevelser och erfarenheter av och om idrottsrelaterad hjärnskakning har ej påträffats. LÄS MER

 2. 2. Wind Tunnel Test of a Double Blade Swept Propeller and Analysis of Real Geometry effects

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Sandra Busch; Isak Jonsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master Thesis has been carried out at Chalmers University of Technology inGöteborg and GKN Aerospace in Trollhättan during the spring of 2015. The aim wasto identify the effects of as-manufactured geometry and mechanical deformation on theaerodynamic performance of a double blade swept propeller, also called "Boxprop". LÄS MER

 3. 3. Partnering och offentlig upphandling. Ett fungerande partnerskap?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Jonsson; [2013-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggnadsbranschen både i Sverige och internationellt sett har under en längre tid tampats med problem gällande bristande kvalitet avseende produkter och sviktande förtroende mellan branschens olika parter. För att råda bot på dessa problem har ett nytt sätt för att genomföra byggentreprenader tagits fram: partnering. LÄS MER

 4. 4. Den mångtydiga hembygdens roll i Helmer Grundströmstidiga diktning : En tematisk studie med biografiskt stöd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Zakarias Jonsson; [2012]
  Nyckelord :helmer; grundström; tema; tematik; tematisk; lyrik; poesi; diktning; diktare; modernismen; modernistisk; gunnar; balgård; richard; jean-pierre; 1900-tal; norrland; lappland; glesbygd; landsbygd; biografi; biografisk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker temat ”hembygden” i Helmer Grundströms tidiga diktning. Metodengrundar sig på en kombination av hermeneutisk tematik och ett biografiskt material, för att på så viskunna sammankoppla författarens liv med hans diktning. LÄS MER

 5. 5. Licens för frihet? : – en kritisk diskursanalys av fri programvara

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Gong Jonsson; [2007]
  Nyckelord :Stallman; kritisk diskursanalys; frihet; hackeretik; GNU; Copyright; Copyleft; mänskliga rättigheter; naturliga rättigheter;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet fri programvara utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Texter och tal av Richard M. Stallman, grundaren av Free Software Foundation (FSF), ligger i fokus för studien. FSF är en rörelse som har i syfte att göra och kämpa för fri programvara. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Richard Jonsson.

Din email-adress: