Sökning: "Richard Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Richard Larsson.

 1. 1. Neural Entrainment to Speech Analyzed with EEG : A Review of Contemporary Theories about the Underlying Mechanisms of Speech Processing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Richard Larsson; [2017]
  Nyckelord :EEG; neural entrainment; cortical entrainment; neural oscillation; cortical oscillation; speech;

  Sammanfattning : Neural entrainment quite recently became considered an important mechanism used by the brain to process stimuli with periodic qualities, such as the frequency and duration time of signals reaching sensory organs. An increasing amount of data strongly implies that the brain might be using neural entrainment as a mechanism to either directly process speech and/or to facilitate speech interpretation. LÄS MER

 2. 2. Diagnostisering av regulatorer

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Richard Ernfjäll; Jonas Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mätenhet i högspänningsutrustning : Mätning av filamentspänning i pulsade magnetroner och klystroner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Alexander Larsson; Richard Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The possibility to measure voltageover a filament at high voltage levelin klystrons and magnetrons has beenevaluated. A prototype with circuitsneccessary for measuring, power supplyand fiber optic communication has beendesigned, built and tested in amagnetron at Scandinova System AB. LÄS MER

 4. 4. Våra tysta soldater : En undersökning kring hur nutida etikers forskning kan appliceras på behandlingen av djur under första och andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Amanda Larsson Sarja; [2016]
  Nyckelord :djur i krig; djuretik;

  Sammanfattning : Inom etikområdet finns många vinklar och olika sätt att se på saker, i min uppsats har jag undersökt hur tre nutida etikers teorier och forskning kan appliceras på ett historiskt fenomen, djurens behandling under första och andra världskriget. Jag har läst och valt ut tre etikers teorier som berör ämnet djuretik, för att sedan applicera dessa teorier på ämnet djur i krig. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingsstrategier och User Experience – Företags preferenser och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Henrik Karlsson; Johan Larsson; Richard Strålin Norberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Richard Larsson.

Din email-adress: