Sökning: "Richter"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Richter.

 1. 1. Influence of Augmented Reality on Purchase Intention : The IKEA Case

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Krystof Raska; Tobias Richter; [2017]
  Nyckelord :augmented reality; ar; ikea; mobile applications; virtual reality; technology acceptance; purchase intention; consumer behavior;

  Sammanfattning : Augmented reality (AR) allows the enrichment of the physical world by adding virtual computer-generated digital information in real time to it (Furht, 2014). This provides marketers with previously unimagined options for reaching out and engaging with customers. LÄS MER

 2. 2. En organisationsförändring inom en storbank och dess utfall : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Hanna Richter; Amanda Sténhoff; [2017]
  Nyckelord :Organizational change; restistance regarding organizational change; leadership; bank; merger; Organisationsförändringar; förändringsmotstånd; kommunikation; ledarskap; bank; sammanslagning;

  Sammanfattning : Inledningsvis utfördes en problematisering kring ämnet organisationsförändringar för att få en djupare kunskap. Problemet kring det studerade ämnet grundar sig i att förändringar idag är en viktig och fundamental del för organisationer att genomgå för att kunna verka effektivt och anpassningsbart på den dynamiska marknad som organisationer idag är verksamma på. LÄS MER

 3. 3. Motivation till och Upplevelsen av Hinderbanelopp : Obstacle Course Race (OCR)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Larisa Dordevic; Hanna Richter Ahlén; [2017]
  Nyckelord :hinderbanelopp; motivation; självbestämmandeteorin; upplevelse;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att använda självbestämmandeteorin för att öka kunskapen om motiv till OCR-deltagande i Sverige genom att studera a) deltagarnas upplevelse av självbestämmande utifrån motivationsregleringarna, b) om de grundläggande psykologiska behoven tillfredsställs i deltagandet och c) vilka egenskaper (t.ex. LÄS MER

 4. 4. Systemtjänster från vindkraft – en marknadsstudie.

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Antonia Rekman; Matilda Richter; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today’s electricity system faces a lot of challenges. The Swedish TSO, SvK, has expressed an increased worry about the system reliability and fears for the grid robustness. This worry stems from a continuously growing share of electricity produced from non-plannable production such as wind power. LÄS MER

 5. 5. En bokbandshistorisk studie av band bundna av Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger och Fredrik Wilhelm Statlander

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Lena Floser; [2017]
  Nyckelord :bokband; bokbandsdekorationer; bokbandstermer; bokhistoria; book history; bookbinding decorations; bookbinding terms; bookbindings; Caloander; Ditzinger; kungliga bokband; leather bindings; Richter; royal bindings; skinnband; Statlander; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en bokbandshistorisk studie med beskrivningar och jämförelser av tolv dekorerade helskinnband bundna i Hans Christopher Richters, Johan Carl Caloanders, Johan Gottlieb Ditzingers och Fredrik Wilhelm Statlanders verkstäder. Bokbanden är från upplysningstidens senare del och beskrivningarna är gjorda med tyngdpunkt på dekorationerna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Richter.

Din email-adress: