Sökning: "Richter"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Richter.

 1. 1. Berättelser som bryter barriärer? En kvalitativ studie om kulturell mångfald i interkulturell reklam utifrån ett narrativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filippa Olsson; Fanny Richter; [2018]
  Nyckelord :interkulturell kommunikation; interkulturell reklam; berättelser; kulturell mångfald; stereotyper; fördomar; etnocentrism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om hur kulturell mångfald representeras och hanteras i interkulturell reklam och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur reklam kan bli mer inkluderande. Den tidigare forskningen fokuserar främst på internationaliseringen av reklam genom översättning och förståelse för andra språk. LÄS MER

 2. 2. Skolans medialisering : Lärares och elevers kommunikationskultur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Richter Richter; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Lärplattformar; Skola; Medialisering; Doxa;

  Sammanfattning : I den skola som uppsatsen undersöker finns skilda meningar om hur kommunikation ska ske med hjälp av digitala hjälpmedel, samt till vad och hur dessa verktyg ska användas. Samhället arbetar samtidigt aktivt med att få Sveriges skolor mer och mer digitaliserade. LÄS MER

 3. 3. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Richter; Ivana Blagic; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Interaktion; Kontext; Språk- och kunskapsutveckling; Stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera undervisning i årskurs 1 utifrån en teori om språk- och kunskapsutveckling. Vår frågeställning är därmed: Hur kan lärare i två språkligt heterogena ettor bedriva en gynnsam språk- och kunskapsutvecklande undervisning? Vår kvalitativa forskningsstudie vilar på teorin om språk- och kunskapsutvecklande undervisning så som den beskrivs i Hajer & Meestringa (2014). LÄS MER

 4. 4. Influence of Augmented Reality on Purchase Intention : The IKEA Case

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Krystof Raska; Tobias Richter; [2017]
  Nyckelord :augmented reality; ar; ikea; mobile applications; virtual reality; technology acceptance; purchase intention; consumer behavior;

  Sammanfattning : Augmented reality (AR) allows the enrichment of the physical world by adding virtual computer-generated digital information in real time to it (Furht, 2014). This provides marketers with previously unimagined options for reaching out and engaging with customers. LÄS MER

 5. 5. En organisationsförändring inom en storbank och dess utfall : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Hanna Richter; Amanda Sténhoff; [2017]
  Nyckelord :Organizational change; restistance regarding organizational change; leadership; bank; merger; Organisationsförändringar; förändringsmotstånd; kommunikation; ledarskap; bank; sammanslagning;

  Sammanfattning : Inledningsvis utfördes en problematisering kring ämnet organisationsförändringar för att få en djupare kunskap. Problemet kring det studerade ämnet grundar sig i att förändringar idag är en viktig och fundamental del för organisationer att genomgå för att kunna verka effektivt och anpassningsbart på den dynamiska marknad som organisationer idag är verksamma på. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Richter.

Din email-adress: