Sökning: "Rimmon - Kenan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rimmon - Kenan.

  1. 1. Vem, hur, vad och varför? : En narratologisk analys av Stephen Kings skräckroman Dimman

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

    Författare :Sofia Andersson; [2016]
    Nyckelord :Stephen King; Dimman; Narratologi; Narratologisk analys; The Mist; Narratology; Rimmon - Kenan; Vulovic;

    Sammanfattning : This essays content is about a narratological analysis of “The Mist”, written by Stephen King, with a focus on who, how, and what in relationship with the story. It also contains a deeper analysis on chosen characters and the meaning behind them. The analysis also takes a look on why King has chosen to use them and their specific details. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rimmon - Kenan.

Din email-adress: