Sökning: "Rinkeby Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Rinkeby Swedish.

 1. 1. Socially Sustainable Planning for Ursvik’s Development and Integration

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kristen Koehler; [2018]
  Nyckelord :Housing Development; Residential Segregation; Integration; Swedish Housing Market; Stockholm Development; Bostadsutveckling; Bostadssegregation; Integration; Svenska bostadsmarknaden; Stockholms utveckling;

  Sammanfattning : As the City of Stockholm continues to grow, there is a looming fear that there will not be enough housing for a growing population. Municipalities within Stockholm County are building up their housing stock to contribute solutions to the infamous housing crisis that is on the rise. LÄS MER

 2. 2. Förtätning och blandade boendemiljöers påverkan på bostadssegregation : En exempelstudie i Rinkeby

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Mahdi Mahmoudi; Linus Jeborn; [2018]
  Nyckelord :bostadssegregation; fysisk förtätning; blandade boendemiljöer; Rinkeby; miljonprogramsområden;

  Sammanfattning : Bostadssegregationens problematiska omfattning i miljonprogramsområden medför många negativa konsekvenser och skapar därmed enorma utmaningar för samhällsplanerare. Fysisk förtätning har utvecklats till ett stadsplaneringsideal för hållbara städer, vilket denna studie har valt att fokusera på. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens dubbla uppdrag : Socialsekreterares perspektiv på socialt arbete med unga lagöverträdare

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Aleksandar Medak; [2016]
  Nyckelord :juvenile delinquency; young offenders; child welfare officers; social work; public authority; empowerment; social control; labeling theory; power relations; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study is to describe and analyze the child welfare officers’ understanding of their work with the young offenders and how they explain and handle their double assignment (help vs. control). Three main questions in this study are following: 1. LÄS MER

 4. 4. Kvartersbyggnad : Ett koncept för kvartersnära återanvändning i stadsmiljö

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Hanne Kuuttinen Otzen; Daniel Vestman; [2015]
  Nyckelord :neighborhood near recycling; ecological; social and economic sustainability; textiles; electronic and electric waste; green walls.; kvartersnära återvinning; ekologisk-; social- och ekonomisk hållbarhet; lättillgänglig återvinning; textilier; elektriskt- och elektroniskt avfall; växtväggar.;

  Sammanfattning : Marknaden och efterfrågan för begagnade varor ökar för varje år.  Däremot har detta inte lett till ett minskat uttag av planetens resurser. Många produkter har potential att tas omhand på ett mer resurseffektivt sätt än i dagsläget. Textilier och elektronikprodukter är produkter som har hög klimatbelastning. LÄS MER

 5. 5. The Right to Urban life

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Jesse Kemppinen; [2014]
  Nyckelord :Fragmentation; Homogenization; Husby; Million program neighborhoods; Rinkeby; The Right to the City; Urban Policy; Urban Social Movements; Social Sciences;

  Sammanfattning : Contemporary urban movements in Sweden emerge and are primary active in so-called million program neighborhoods. Many of these neighborhoods are some of the most deprived and socially vulnerable areas in Sweden. Million program neighborhoods have been objects for external descriptions ever since they were built. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rinkeby Swedish.

Din email-adress: