Sökning: "Riskattityd"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Riskattityd.

 1. 1. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Rebecka Nilsson Gauffin; [2017]
  Nyckelord :Contraception; altruism; traditional gender roles; gender; Preventivmedel; altruism; traditionella könsroller; riskattityd;

  Sammanfattning : Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. LÄS MER

 2. 2. The Influence of Time and Risk Preferences on Financial Behaviour and Financial Well-being : Results from a National Survey

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Jakob Nyström; Karin Romberg; [2017]
  Nyckelord :time preferences; risk preferences; risk attitudes; financial behaviour; financial well-being; the behavioural life cycle hypothesis;

  Sammanfattning : Previous research has shown time and risk preferences to be important factors when explaining a variety of behavioural patterns, such as smoking, obesity and savings behaviour, while we focus on the effect on financial behaviour and financial well-being. Financial behaviour is measured using a twelve-item scale with individuals’ self-stated reports of for example savings behaviour and credit card usage. LÄS MER

 3. 3. Kostnadskalkyler med osäkerhetsanalys och subjektiva sannolikheter : En fallstudie på Biogas Mellannorrland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Robert Kwiatkowski; Shwe Htay; [2017]
  Nyckelord :Biogas Mellannorrland; normal distribution; uncertainty analysis; Pearson Tukey; standard deviation; subjective probability; expected value; Biogas Mellannorrland; normalfördelning; osäkerhetsanalys; Pearson-Tukey; standardavvikelse; subjektiva sannolikheter; väntevärde;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to show how the subjective uncertainty analysis can be applied to the cost estimates and examine how the attitudes towards risk budgeting of construction projects works. Biogas Mellannorrland is based on a case study and focuses on four location options for the biogas plant. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig investeringsbeteendet mellan män och kvinnor : en kvantitativ jämförande studie om skillnader i investeringsbeteende mellan män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Waad Mardini; Johan Wahlström; [2014]
  Nyckelord :Investmentbehavior; Risk Attitude; Gender differences; Knowledge Trust; Investeringsbeteende; Riskattityd; Könsskillnader; Kunskap Tillit;

  Sammanfattning : In this paper the authors are trying to understand what separates men from women when they save and invest their money. But also what factors that influence them in their decisions. To investigate how men and women actually act when investing their money the authors construct a survey. LÄS MER

 5. 5. Risk i lantbruket : attityd och riskhantering baserat på sex fallgårdar

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sebastian Johansson; [2013]
  Nyckelord :Risk i lantbruket; riskattityd; riskhantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lantbrukarnas beslutfattande i relation till risk. Mer specifikt undersöks och identifierar studien vad som är grundkällorna/domänerna till risken. Inom varje källa/domän identifieras lantbrukarnas attityd och hantering av risk utifrån lantbrukarnas perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Riskattityd.

Din email-adress: