Sökning: "Robert Christensen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Robert Christensen.

 1. 1. Ömsesidighet som skapande av inflytande i EU? : En idéanalytisk fallstudie om småstaters inflytande över beslutsprocessen i GUSP 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Simone Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Small states; CFSP; Interdependence; Direct power; Indirect power;

  Sammanfattning : This thesis studies the impact of small states in the Common Foreign and Security Policy (CFSP) in EU. The organisation of EU contains an interdependent power relationship between all countries. The aim of this study is to examine how this interdependence affect the influence of small states. Two theoretical framework are used. LÄS MER

 2. 2. Hur Dostoevskij fick sin stjärna på Hollywood Boulevard : Adaption, dialogicitet och kronotop i Fёdor Dostoevskijs Spelaren och Robert Siodmaks Allt eller intet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska institutionen

  Författare :Henrik Christensen; [2013]
  Nyckelord :Adaption; dialogicitet; kronotop; Fёdor Dostoevskij; Spelaren; Robert Siodmak; Allt eller intet; Fjodor Dostojevskij;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kriget i Afghanistan - ett nödvändigt ont? : En kritisk diskursanalys av New York Times ställningstagande till och framing av kriget i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jenny Häggmark; Madeleine Jansson; [2011]
  Nyckelord :The war in Afghanistan; peace journalism; war journalism; New York Times; framing; editorials; Kriget i Afghanistan; fredsjournalistik; krigsjournalistik; New York Times; framing; ledarartiklar;

  Sammanfattning : AbstractTitle: The war in Afghanistan – a necessary evil? (Kriget i Afghanistan – ett nödvändigt ont? En kritisk diskursanalys av New York Times ställningstagande till och framing av kriget i Afghanistan)Number of pages: 41 (41 including enclosures)Authors: Jenny Häggmark, Madeleine JanssonTutor: Christian ChristensenCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Fall term 2011University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala UniversityPurpose/aim: Our main goal with this paper is to examine and describe how The New York Times have framed the war in Afghanistan in their editorials, and how their position on the war is reflected in the editorials. We are also interested in finding out if their position on the war has changed during the ten years of war. LÄS MER

 4. 4. Vem bestämmer? : en undersökning av elevers uppfattning av informellt inflytande i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap; Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Robert Christensen; Stefan Michelsen; [2002]
  Nyckelord :Elevinflytande; informellt inflytande; elevperspektiv; demokrati; gymnasium;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit mångfacetterat. Vi har undersökt om hur eleverna upplever det informella inflytandet över utbildningen på sina program, generellt sett och i samhällskunskap A. I detta har vi även undersökt skillnader mellan mäns och kvinnors uppfattning av inflytande i detta. LÄS MER

 5. 5. Elevdemokrati i folkhögskola : En undersökning av folkhögskoleelevers uppfattade möjlighet att påverka sin utbildning vid en folkhögskola i mellersta Sverige

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Robert Christensen; [2002]
  Nyckelord :Elevinflytande; folkhögskola; fallstudie; demokrati; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en fallstudie av elevinflytande vid en folkhögskola i mellersta Sverige. Jag har undersökt hur elevinflytandet som fenomen tar sig uttryck vid en folkhögskola. Undersökningen utgår ifrån hur elever uppfattar sin möjlighet att påverka sin utbildning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Robert Christensen.

Din email-adress: