Sökning: "Robert Stadelmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Stadelmann.

  1. 1. Dialog - vägen till kunskap? : Sett ur lärarperspektiv och elevperspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Robert Stadelmann; [2011]
    Nyckelord :dialog;

    Sammanfattning : Syftet med rapporten var att undersöka om dialogen kunde användas i klassrummet för att nå kunskap. Detta tycker jag är intressant därför att kunskap kan nås på olika sätt. Metoden har varit en kvalitativ undersökning. Den datainsamling som utförts har varit en kombination av olika metoder, teoristudier och intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Robert Stadelmann.

Din email-adress: