Sökning: "Robert Widlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Widlund.

  1. 1. Karen Blixen och Den afrikanske farm i ett genre- och postkolonialt perspektiv.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Susanna Widlund; [2011]
    Nyckelord :Karen Blixen; Den afrikanska farmen ; genre; postkolonialism; biografi; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Det har skrivits mycket om Karen Blixen genom åren, både av danska, svenska och engelsktalande författare. Hennes liv och författarskap har fascinerat många, så även mig. I min uppsats kommer jag att ta fasta på några frågeställningar med anknytning till Den afrikanske farm. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Robert Widlund.

Din email-adress: