Sökning: "Robin Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Robin Engström.

 1. 1. Behovsfrämjande ledarskap och dess longitudinella relation till anställdas sjukfrånvaro : Autonomi, kompetens och samhörighet i arbetet som medierande mekanismer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Robin Nabbing; Kim Engström; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Sjukfrånvaro; Behovsanpassat Ledarskap; Self-determination; Basic Needs;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av sociala och organisatoriska orsaker ökar, varje år kostar den arbetsrelaterade ohälsan Sverige 70 miljarder kronor i form av förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Trots att ledarskap antas spela en central roll i anställdas sjukfrånvaromönster är tidigare forskning på området begränsad. LÄS MER

 2. 2. Evolution av styrbeteenden för trupper i RTS-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Engström; [2015]
  Nyckelord :Flockbeteende; Styrbeteende; Evolution; RTS;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker om genetiska algoritmer kan användas för att evolvera parametrar för olika styrbeteenden. Arbetet fokuserar på truppförflyttningar i realtidsstrategisspel (RTS) där trupper av tolv agenter rör sig mellan två punkter i diverse miljöer. LÄS MER

 3. 3. Describing golf shots using Natural LanguageGenerationAn : An investigation of a suitable method for implementing a Natural LanguageGeneration system with the aim of being a useful resource for golfers

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :LUDVIG JANSSON; ROBIN ENGSTRÖM; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Natural Language Generation, NLG, is the translation ofraw data into legible and understandable text. It is currently being used in a variety of ways ranging from weatherforecasts to directions given by Google Maps. LÄS MER

 4. 4. The In-group and Out-groups of the British National Party and UK Independence Party: A corpus-based Critical Discourse Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Robin M. Engström; [2013]
  Nyckelord :British National Party; UKIP; Critical Discourse Analysis; Discourse-Historical Approach; far-right; immigration; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to determine to what degree there are textual and conceptual similarities between the British National Party’s (BNP) and UK Independence Party’s (UKIP) construction of in-groups and out-groups. The focus is on the two discursive strategies nomination (attribution of word form) and predication (attribution of quality). LÄS MER

 5. 5. Sverigedemokraterna & kvinnorna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus Ekman; Robin M. Engström; [2012]
  Nyckelord :nationalism; kvinnor; Sverigedemokraterna; aktörer; strukturer; garbage can; politiskt deltagande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att nationalistiska partier är mansdominerade och har en begränsande kvinnosyn lockar de till sig kvinnor. Tidigare försök att förklara detta fenomen har varit relationella eller strukturella på bekostnad av aktörsdrivna approacher. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Robin Engström.

Din email-adress: