Sökning: "Robin Steen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robin Steen.

  1. 1. Business model innovation : the case of Communication Ltd

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

    Författare :Robin Steen; [2013]
    Nyckelord :Business model canvas; Business model innovation; revenue stream;

    Sammanfattning : In today’s competitive market, a well-integrated business model can play an important role for a competitive advantage. One tool to create business models is the business model canvas. This method is used by many big organizations, and among these users is Communication Ltd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Robin Steen.

Din email-adress: