Sökning: "Rolf"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 1. Det fysiska rummets betydelse för samhörighet och identitet hos studenter på Högskolan i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Bergenholtz; Hanna Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Offentliga platser; studenter; social sammanhållning; attraktiva mötesplatser; Högskolan i Halmstad;

  Sammanfattning : Högskolan i Halmstad består idag av en uppdelning mellan byggnader och en campusplan har skapats för att bygga om campusområdet med målet att skapa ett campus med mer rörelser på de olika ytorna för att skapa social sammanhållning mellan studenterna. Uppsatsens syfte har varit att skapa sig en förståelse om studenternas uppfattning om de rådande offentliga platserna på Högskolan i Halmstad och deras funktionalitet. LÄS MER

 2. 2. Classi : Bakterieklassificerare för minskad antibiotikaanvändning inom mjölkindustrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Teodor Riddarhaage; Ilian Ayoub; Anton Gefvert; David Van Gheel; Christian Habib; Carl Rosén; Rolf Sievert; [2018]
  Nyckelord :maskininlärning; bakterier; antibiotika; mastit; juverinflammation; kor; mjölkindustrin; android; tensorflow; .NET; ORM;

  Sammanfattning : Kor inom mjölkindustrin drabbas ofta av juverinflammationen mastit, som orsakas av en mängd olika bakterier. Eftersom olika bakterier kräver olika behandlingsplaner finns ett behov att identifiera vilken bakterie som har orsakat mastiten. LÄS MER

 3. 3. WORKING ACROSS BOUNDARIES: How the Interplay of Leadership and Culture Influences Cross-Functional Collaboration

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rafael Schwartz; Rolf Wehrli; [2018]
  Nyckelord :Cross-functional collaboration; leadership; culture; antecedents of cross-functional collaboration; innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: How do the interdependencies of leadership and organizational culture influence cross-functional collaboration? Methodology: This single case study is of a qualitative nature, entailing an inductive stance bearing traces of deduction. The data was collected through semi-structured interviews among three departments within the case company and analyzed by applying the grounded theory approach deriving from Gioia et al. LÄS MER

 4. 4. Blockchain Accounting in a Tripple-Entry System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mahir Hambiralovic; Rasmus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain Accounting; Triple-Entry Accounting; Request Network; Real-Time Accounting; Automated Audit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Blockchain Accounting in a Triple-Entry System - Its Implications on the Firm and its Stakeholders, a Case Study on the Request Network. Seminar date: 1st of June 2018 Course: FEKH69 & FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Mahir Hambiralovic & Rasmus Karlsson Advisor: Rolf G Larsson Keywords: Blockchain Accounting, Triple-Entry Accounting, Request Network, Real-Time Accounting, Automated Audit Purpose: To continue previous research on blockchain accounting and to explore how the technology could alter industries and professions over time. LÄS MER

 5. 5. Generation Y:s förväntningar på ledarskapet : – Hur ledare bör anpassa sig efter generationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Louice Rolf; Mia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; ledarskap; feedback; utvecklingsmöjligheter; anpassat ledarskap; tydligt ledarskap; lyhörd ledare;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Louice Rolf & Mia Samuelsson Handledare: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp, 2FE78E Titel: Generation Y:s förväntningar på ledarskapet – Hur ledare bör anpassa sig efter generationen Problemformulering: Hur vill generation Y bli ledda i arbetslivet? Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur generation Y vill bli ledda utifrån generationens åsikter. Studien kan komma att bidra till att ge dagens och framtidens ledare förutsättningar för hur ledarskapet kan anpassas till generation Y i arbetslivet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rolf.

Din email-adress: