Sökning: "Rolf"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 1. Patient Safety Improvement with Crew Resource Management : transformation from a blame culture to a learning culture

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rolf Bive; Bo Enbom; [2017]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Incident Reporting; Learning Culture; Patient Safety; Professionalism;

  Sammanfattning : Background Being able to learn from mistakes is a vital aspect of nurse’s professionalism and increasing patient safety. With Crew Resource Management methodologies, aviation and other High Risk Organisations have succeeded in enabling learning cultures that should be applicable also to healthcare. LÄS MER

 2. 2. Den dolda funktionsnedsättningen – att leva med IgE-medierad födoämnesallergi : Erfarenheter och uppfattningar av att leva med en folksjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Rolf; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Disability; Experience; Food allergy; IgE-mediated; Perception; Erfarenheter; Funktionsnedsättning; Födoämnesallergi; IgE-medierad; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Födoämnesallergi är en dold sjukdom som inte blir synlig förrän individen utvecklar en allergisk reaktion. Därifrån kan det snabbt handla om liv och död. Kroppens fysiska reaktion är väl utforskad och trots det, är hur sjukdomen påverkar patientens livssituation relativt outforskat. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av postoperativ smärta efter kejsarsnitt : En beskrivande litteraturstudie om patientens upplevelse av postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnéa Marklind; Elin Rolf; [2017]
  Nyckelord :Caesarean section; experience; pain; postoperative; Kejsarsnitt; postoperativ; smärta; upplevelse;

  Sammanfattning : Sverige och resterande länder av världen har upplevt och fortsätter uppleva ett ökande antal utförda kejsarsnitt. I Sverige har antalet utförda kejsarsnitt ökat med elva procent de senaste fyra decennierna och kejsarsnittet har blivit ett fokus för kvinnans egen vilja och barnets rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Lövgren; Magdalena Stevens; Elvira Zetterberg; [2017]
  Nyckelord :Personnel incentives; Personnel motivation; Employee incentive plans; Short term incentives; Long term incentives; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad? Seminariedatum: 2017-06-02 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 poäng Författare: Linnea Lövgren, Magdalena Stevens och Elvira Zetterberg Handledare: Rolf Larsson Nyckelord: Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short term incentives, Long term incentives Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är en skillnad i användandet av incitamentsprogram mellan etablerade och nya företag i hälsosektorn. Vidare undersöks det hur företagen framställer sig vilja attrahera, behålla och motivera personal och om deras incitamentsprogram överensstämmer med rekommenderat program enligt vald teoriram. LÄS MER

 5. 5. Skiljer sig acceptansen av AR mellan äldre och yngre användare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Gustav Rolf; Hannes Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Augmented Reality; Acceptans; AR; Ny teknologi; TAM; IKEA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Augmented Reality, på svenska även kallat förstärkt verklighet, har lämnat labratoriestadiet och introducerats på konsumentmarknaden. Hittills har AR främst riktats mot användare för att tillföra ett nöje som exempelvis Snapchat:s filter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rolf.

Din email-adress: