Sökning: "Romantiska"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Romantiska.

 1. 1. No mono: Normer, makt och politik inom relationsanarki.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sam Bäfvenberg; [2016-12-08]
  Nyckelord :Relationsanarki; icke-monogami; mononormativitet; tvåsamhetsnorm; intersektionalitet; makt; romantiska relationer; vänskapsrelationer; hegemonisk monogami; relationship anarchy; consensual non-monogamy; mononormativity; intersectionality; power; romantic relationship; friendship; hegemonic monogamy;

  Sammanfattning : This essay aims to give a multi-faceted picture of the political dimensions and power structures within relationship anarchy. Relationship anarchy is a practice which strives to deconstruct relationship ideals by questioning norms, categorizations and hierarchies in monogamous as well as consensually non-monogamous relationships. LÄS MER

 2. 2. Amalia Redec Beroende och frihet i ett borgerligt kvinnoöde

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bendz; [2016-04-05]
  Nyckelord :salongsmusik; borgerlighet; romantik; Göteborg; levnadsteckning;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tonsättaren Amalia Redecs (1812-1885) liv och verksamhet. Fokus hardels varit att placera hennes kompositioner i en musikhistorisk kontext. Hon skrev sånger medpianoackompanjemang i salongsmusikalisk stil, d.v. LÄS MER

 3. 3. Bildning är ett måste för att man ska kunna leva ett sunt och rikt människoliv : En undersökning av Anna Sandströms pedagogiska synpunkter och ideer om syftet med flickors utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Hallsäter; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anna Sandström (1854- 1931) var lärare, grundare av en flickskola och en ansedd debattör i pedagogiska frågor i Stockholm på 1880-talet. I den här uppsatsen granskas två av hennes skrifter ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje” (1880) och Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning (1882). LÄS MER

 4. 4. ”Screw all these people, Olive.” ”Haven’t you heard? I already did.” : En fallstudie av vilka meddelanden som sänds ut om den kvinnliga sexualiteten och kroppen från de romantiska komedifilmerna Easy A, Juno och The first time. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Björknert; Louise Lundell; [2016]
  Nyckelord :Women; sex; sexuality; media; popular culture; movies; romantic comedy; teenagers; case study; informal sexual education; slut shaming; victim blaming; madonna whore complex; objectification;

  Sammanfattning : Throughout history, sex and sexuality has been a subject for many debates. It has been regulated through both authorities and social norms. Female sexuality has been seen both as a symbol for motherhood and as a sin. Women have also been judged both for their virginity and their lack of it. LÄS MER

 5. 5. Bridget Jones : En narrativ textanalys om maskulinitet inom romantisk fantasi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Ari Korzeniowski; [2016]
  Nyckelord :Harlequin; chick flick; Bridget Jones; narrative model; qualitative text analysis; William Labov; masculinity; stereotypes; representation; Harlequin; chick flick; Bridget Jones; narrativ modell; kvalitativ textanalys; William Labov; maskulinitet; stereotyper; representation;

  Sammanfattning : Under en lång tid har Harlequin-romaner och romantiska fantasier varit populära bland kvinnor. Den klassiska berättelsen om hjältinnan som finner kärleken med den perfekta mannen är specifikt riktad mot kvinnor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Romantiska.

Din email-adress: