Sökning: "Romantiska"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Romantiska.

 1. 1. Kitty - Den Duktiga Flickan. : Diskursiva femininiteter i Kitty-böckerna.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Maria Frängsmyr Svahn; [2018]
  Nyckelord :Femininiteter; skönlitteratur; diskursteori;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka femininiteter de kvinnliga huvudkaraktärerna i Kittyböckerna uppvisar och om dessa skiljer sig åt mellan böckerna från 1960-talet och de från 2000-talet. Metoden som används är diskursteori och jag valde ut sex Kittyböcker som analyseras genom att identifiera viktiga tecken som diskurserna består av. LÄS MER

 2. 2. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER

 3. 3. Singularis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Kaspar Druml; [2018]
  Nyckelord :Singularis; järna; raum;

  Sammanfattning : Utforska ett neutralt seende, en objektiv blick, ett neutralt perspektiv - inte i betydelsen av det romantiska geniet - utan som ett praktiskt verktyg för en (arkitektonisk) researchmetod. ... LÄS MER

 4. 4. Chopins Sonat i Bb-moll : Bakgrund och Analys

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Joakim Martinsen; [2017]
  Nyckelord :Chopin; Piano; Sonat; Pianosonat; Romantik;

  Sammanfattning : Chopins andra pianosonat är, trots sin egendomlighet, ett av de stora romantiska pianoverken.I den här studien undersöker jagvad som binder ihopsonaten och gör den till det mästerverkden till slut har blivit erkändsom. LÄS MER

 5. 5. Sex för sexets skull? : En intervjustudie om kvinnors meningsskapande kring casual sex

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erika Vestberg; [2017]
  Nyckelord :casual sex; diskurs; feminism;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är sexuella relationer utanför romantiska förhållanden, med ett annat ord benämnt casual sex. Forskning har skildrat mäns och kvinnors erfarenheter av casual sex som olika och pekat på de negativa konsekvenser praktiken har för kvinnor, samtidigt kan casual sex förstås som ett steg mot kvinnlig frigörelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Romantiska.

Din email-adress: