Sökning: "Romantiska"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Romantiska.

 1. 1. Klassisk musik och filmmusik : en dialog utan ord – känslor med musik?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Matthew Jøssing; [2017]
  Nyckelord :klassisk musik; filmmusik; Hess; Fauré; Sarasate; Williams; violin;

  Sammanfattning : Denna skriftliga reflektion inom självständigt konstnärligt arbete behandlar klassisk musik och filmmusik som musikformer. I studien analyseras och diskuteras emotionella upplevelser hos musikern vad gäller likheter och skillnader med inriktning mot den typiska romantiska stilen. LÄS MER

 2. 2. Sex för sexets skull? : En intervjustudie om kvinnors meningsskapande kring casual sex

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erika Vestberg; [2017]
  Nyckelord :casual sex; diskurs; feminism;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är sexuella relationer utanför romantiska förhållanden, med ett annat ord benämnt casual sex. Forskning har skildrat mäns och kvinnors erfarenheter av casual sex som olika och pekat på de negativa konsekvenser praktiken har för kvinnor, samtidigt kan casual sex förstås som ett steg mot kvinnlig frigörelse. LÄS MER

 3. 3. No mono: Normer, makt och politik inom relationsanarki.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sam Bäfvenberg; [2016-12-08]
  Nyckelord :Relationsanarki; icke-monogami; mononormativitet; tvåsamhetsnorm; intersektionalitet; makt; romantiska relationer; vänskapsrelationer; hegemonisk monogami; relationship anarchy; consensual non-monogamy; mononormativity; intersectionality; power; romantic relationship; friendship; hegemonic monogamy;

  Sammanfattning : This essay aims to give a multi-faceted picture of the political dimensions and power structures within relationship anarchy. Relationship anarchy is a practice which strives to deconstruct relationship ideals by questioning norms, categorizations and hierarchies in monogamous as well as consensually non-monogamous relationships. LÄS MER

 4. 4. Amalia Redec Beroende och frihet i ett borgerligt kvinnoöde

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bendz; [2016-04-05]
  Nyckelord :salongsmusik; borgerlighet; romantik; Göteborg; levnadsteckning;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tonsättaren Amalia Redecs (1812-1885) liv och verksamhet. Fokus hardels varit att placera hennes kompositioner i en musikhistorisk kontext. Hon skrev sånger medpianoackompanjemang i salongsmusikalisk stil, d.v. LÄS MER

 5. 5. Bildning är ett måste för att man ska kunna leva ett sunt och rikt människoliv : En undersökning av Anna Sandströms pedagogiska synpunkter och ideer om syftet med flickors utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Hallsäter; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anna Sandström (1854- 1931) var lärare, grundare av en flickskola och en ansedd debattör i pedagogiska frågor i Stockholm på 1880-talet. I den här uppsatsen granskas två av hennes skrifter ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje” (1880) och Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning (1882). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Romantiska.

Din email-adress: