Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 418 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. Kommunikation av ungdomsverksamheten inom Allsvenskan : En kvalitativ innehållsanalys av Allsvenska klubbars medieplattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Språk, kultur och samhälle

  Författare :Jesper Rosén; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; fotbollsklubbar; varumärke; innehållsanalys; medieplattformar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how football clubs in the Swedish first divisioncommunicate about their youth activities. The goal of the essay was also to contribute with newinsights about sports clubs; how they have adapted to the evolution of social media and whatinformation they prioritise. LÄS MER

 2. 2. Demoner, drakar och domedag : En undersökning av religionens roll i den svenska death metal-lyriken

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Rosén Andersson; [2018]
  Nyckelord :Religion; death metal; melodic death metal; Text analysis; Lyrical themes; Popular culture;

  Sammanfattning : The following essay aims to examine the use of lyrical themes linked to religion. The music styles in focus in this study are death metal and melodic death metal in Sweden. The study is based on 14 Swedish bands that are or have been active during the last 30 years. LÄS MER

 3. 3. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Elever och lärares resonemang kring läsning av skönlitteratur. : Redogörelse över hur läsning av skönlitteratur i klassrummet påverkas av lokala faktorer, regler och strategier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ellinor Rosén Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Fiction; reading strategies; literary imagination worlds; Skönlitteratur; lässtrategier; litterära föreställningsvärldar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers intresse och lust till att läsa skönlitteratur och vilka strategier som används för att motivera till läsning. För att möjliggöra denna studie intervjuas femton elever i en klass fem och deras tre lärare genom en metod som kallas fokusgrupper. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Andersson; Caroline Rosén; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Experience; Family caregiver; Demenssjukdom; Närståendevårdare; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Today, approximately 160,000 people live with dementia in Sweden and globally, the number of affected people is approximately 50 million. Dementia is a collective name for a variety of brain diseases that occur from brain damage. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rosén.

Din email-adress: