Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. Hur föreningens skuldsättning påverkar priset på bostadsrätter - en kvantitativ studie baserat på bostadsrättsförsälningar i Göteborgs kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Pauli; Johanna Rosén; [2018-07-30]
  Nyckelord :Bostadsrätter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunikation av ungdomsverksamheten inom Allsvenskan : En kvalitativ innehållsanalys av Allsvenska klubbars medieplattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Språk, kultur och samhälle

  Författare :Jesper Rosén; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; fotbollsklubbar; varumärke; innehållsanalys; medieplattformar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how football clubs in the Swedish first divisioncommunicate about their youth activities. The goal of the essay was also to contribute with newinsights about sports clubs; how they have adapted to the evolution of social media and whatinformation they prioritise. LÄS MER

 3. 3. Socker, stress och nedstämdhet : En kvantitativ studie om sambandet mellan gymnasieelevers sockerintag, upplevda stressnivåer och nedstämdhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fredrik Rosén; Johanna Soikkeli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka sockerintaget och nivån av stress och nedstämdhet hos gymnasieelever. - Hur ser sockerintaget ut hos gymnasieeleverna? - Hur ser nivån av stress ut hos gymnasieleverna? - Hur ser nivån av nedstämdhet ut hos gymnasieeleverna? - Finns det något samband med sockerintag och stress? - Finns det något samband med sockerintag och nedstämdhet? Metod: En kvantitativ studie har genomförts där en enkätundersökning gjorts på tre gymnasieklasser i en kommun i storstockholm. LÄS MER

 4. 4. Demoner, drakar och domedag : En undersökning av religionens roll i den svenska death metal-lyriken

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Rosén Andersson; [2018]
  Nyckelord :Religion; death metal; melodic death metal; Text analysis; Lyrical themes; Popular culture;

  Sammanfattning : The following essay aims to examine the use of lyrical themes linked to religion. The music styles in focus in this study are death metal and melodic death metal in Sweden. The study is based on 14 Swedish bands that are or have been active during the last 30 years. LÄS MER

 5. 5. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rosén.

Din email-adress: