Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 399 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 2. 2. "Man har hela tiden det här ankaret, de här jävla papperna" : En kvalitativ studie om före detta kriminella mäns upplevelser av belastningsregistret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Rosén; Amanda Johansson; [2018]
  Nyckelord :Criminal record; self-image; former criminals; labor market; belastningsregister; självbild; före detta kriminella; arbetsmarknad; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how a criminal record affects former criminals self-image and integration on the labor market. The selection consisted of former criminal men in the ages 20-45. We used a qualitative method. The study was based on five individual semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Hur styrning påverkar förutsättningar för lärande -en fallstudie av kommun LaDs styrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Andersson; Johanna Rosén; [2017-08-17]
  Nyckelord :Styrning; lärande; offentlig sektor; kommun; fallstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning i offentlig sektor har förändrats över tid med ett ständigtfokus på effektivisering och rättssäkerhet. Under senare tid har granskning och kontroll fått ettför stort utrymme i styrningen, vilket har skett på bekostnad av ett lärandeperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Hur lagerarbetares arbetsmiljö påverkar deras förmåga att arbeta -En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sanne Gars; Vera Rosen; [2017-04-07]
  Nyckelord :working ability; working environment; warehouse workers;

  Sammanfattning : Lagerarbete tillhör yrkesgruppen maskin-processoperatörsarbete som harflest antal sjukdagar. Arbetet kan innebära bland annat repetitivaarbetsuppgifter och tunga lyft. Trots den ökade ohälsan och stressen iarbetslivet finns lite forskning om de bakomliggande orsakerna till dennaökning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rosén.

Din email-adress: