Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. Hur styrning påverkar förutsättningar för lärande -en fallstudie av kommun LaDs styrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Andersson; Johanna Rosén; [2017-08-17]
  Nyckelord :Styrning; lärande; offentlig sektor; kommun; fallstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning i offentlig sektor har förändrats över tid med ett ständigtfokus på effektivisering och rättssäkerhet. Under senare tid har granskning och kontroll fått ettför stort utrymme i styrningen, vilket har skett på bekostnad av ett lärandeperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Hur lagerarbetares arbetsmiljö påverkar deras förmåga att arbeta -En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sanne Gars; Vera Rosen; [2017-04-07]
  Nyckelord :working ability; working environment; warehouse workers;

  Sammanfattning : Lagerarbete tillhör yrkesgruppen maskin-processoperatörsarbete som harflest antal sjukdagar. Arbetet kan innebära bland annat repetitivaarbetsuppgifter och tunga lyft. Trots den ökade ohälsan och stressen iarbetslivet finns lite forskning om de bakomliggande orsakerna till dennaökning. LÄS MER

 3. 3. Digitalization of the product development process at Scania engine assembly

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Matea Teskera; Anna Rosén; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The technology is constantly developing and companies are striving to work towards a more digital approach. Scania CV AB is a world leading Company manufacturing buses and trucks for heavy transport applications. LÄS MER

 4. 4. VARIATION I VALDELTAGANDE : - En statistisk undersökning av moderniseringens subnationella effekter på det svenska valdeltagandet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johan Elfving; Elin Rosén; [2017]
  Nyckelord :modernization; voter turn-out; socioeconomic development; industrialization; urbanization; education; economic context; economic situation; aggregated level;

  Sammanfattning : This essay sets out to bring further knowledge within the field of political participation on an aggregated level in Sweden. The theoretical access point for this study is the modernization theory provided by Lipset (1959). This theory will be investigated to see if variables within this theory have an effect on the Swedish voter turn-out. LÄS MER

 5. 5. #Aktivism : en kvalitativ analys av #BlackLivesMatter på nätet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jesper Rosén; Johan Olsson Wounsch; [2017]
  Nyckelord :Opinionsbildning; Intersektionell teori; HBTQ; Aktivism; Blacklivesmatter; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Detta arbete är författat av Jesper Rosén och Johan Olsson Wounsch. Titeln på arbetet är; #Aktivism och är skriven på kursen Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. I detta arbete har den sociala aktiviströrelsen Blacklivesmatter analyserats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rosén.

Din email-adress: