Sökning: "Sören Borg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sören Borg.

  1. 1. Arvsynd och dop: En diskussion om synen på arvsynd och dop bland nutida svenskkyrkliga teologer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

    Författare :Anna Borg; [2016]
    Nyckelord :ambivalens; arvsansvar; dop; Arvsynd; omformulering av arvsyndsläran; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : Vilken problematik kan uppstå kring den lutherska läran om arvsynden, och vilka försök till omtolkning av arvsyndsläran har gjorts bland teologer med bakgrund i den svenskkyrkliga traditionen? Vilken konsekvens får detta för synen på dopet? Detta är frågor som behandlas i den här uppsatsen, utifrån några nutida svenska teologer som har vigningstjänst i Svenska kyrkan. Uppsatsen lyfter fram Anna Karin Hammar, Eva-Lotta Grantén, Sören Dalevi, Thomas Ekstrand och Ragnar Holte, som var och en ger olika syn på problematiken kring, samt förslag till nytolkningar av arvsynden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sören Borg.

Din email-adress: