Sökning: "SLI"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet SLI.

 1. 1. Alternativa hjälpmedel och språkstimulerande miljö för barn med språkstörning i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Bitte Bäverstam; Sandra From; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SLI is a diagnosis given at about 4 years of age and means that the child has a markedly impaired language skills compared to other children of the same age. It may for example be difficulties in learning new words, make themselves understood or understand others. LÄS MER

 2. 2. Att se möjligheter vid läs- och skrivlärande : pedagogers uppfattning om begreppet språkstörning samt vilka erfarenheter de har av elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Wiberg Martinsson; [2016]
  Nyckelord :Läs- och skrivlärande; språklig medvetenhet; språkutveckling; specifika språksvårigheter; språkstörning; SLI Specifik Language Impairment ; integrering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med fokus på språkstörning och läs- och skrivlärande undersöka hur pedagoger ser på begreppet språkstörning, samt vilka erfarenheter de har vid undervisning av elever med språkstörning. Studien handlar om elevens utveckling när de hamnar i den situationen där en eventuell språkstörning kan bli ett hinder i språk-, läs- och skrivlärandet. LÄS MER

 3. 3. Språkscreening vid 2,5 års ålder med Westerlunds 3-årsmetod

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Angelica Pennerdahl; [2015]
  Nyckelord :språkscreening; barn; barnhälsovårdsprogram; barnavårdscentral; screening; språkstörning; kommunikationsstörning; Westerlunds metod; 2; 5-årsscreening; 3-årsscreening; SLI; språkutveckling; grav språkstörning; måttlig språkstörning; logoped;

  Sammanfattning : To identify children at risk of developing a language disability, the majority of SwedishChild Health Centers (CHCs) have since the early 90’s conducted language screeningwith 3-year olds using Westerlund’s method or with 2,5-year olds using Miniscalco’smethod. The National Board of Health and Welfare has published a new national childhealthcare program (Socialstyrelsen, 2014b) in which the language screening in Uppsalamunicipality needs to resituate to when the child is 2,5 years old. LÄS MER

 4. 4. Deklarativt minne hos universitetsstuderande med dyslexi : Undersökning av igenkänningsminne efter oavsiktlig inkodning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Zeinab Shareef; Maria Hällgren; [2015]
  Nyckelord :dyslexia; the declarative procedural model; the procedural deficit hypothesis; declarative memory; university students; recognition memory; dyslexi; den deklarativa procedurella modellen; the procedural deficit hypothesis; deklarativt minne; universitetsstuderande; igenkänningsminne;

  Sammanfattning : Utifrån the procedural deficit hypothesis (PDH) antas det deklarativa minnet vara intakt hos personer med dyslexi. Detta styrks av studier som visat att deklarativt minne är intakt eller förstärkt hos barn med SLI eller dyslexi då det undersökts med icke-språkliga minnestest. LÄS MER

 5. 5. Kan fonologisk språkstörning leda till läs- och skrivsvårigheter? : En studie om samband mellan fonologiska svårigheter under förskoleåren och läs- och skrivsvårigheter under skolåren.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Alexandra Carlstrand; Emmelie Eriksson; [2015]
  Nyckelord :dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; fonologisk språkstörning; fonologisk medvetenhet; läs- och skrivförmåga; skola;

  Sammanfattning : Fonologisk språkstörning är den vanligaste typen av språkstörningsdiagnos och innefattar uttalssvårigheter och/eller bristande fonologisk medvetenhet.  Syftet med studien var att undersöka om barn med fonologisk språkstörning riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SLI.

Din email-adress: