Sökning: "SOF"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet SOF.

 1. 1. Ensure the electric power system's durability through battery monitoring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Jonas Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Battery monitoring is used to acquire information about battery conditions. It’s a regular technology that most of us uses on daily bases. The charge gauge in a cellphone, consisting of bars which indicate the degree of charge left in the battery is an example. Battery monitoring gives the cellphone user information about the battery. LÄS MER

 2. 2. Investigation of the potential of rice husk-based power plants and a pre-feasibility assessment of possible power plants in the An Giang province, Vietnam

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Thu Trang Nguyen; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biomass currently covers approximately 10% of the global energy supply. Rice husk is anagricultural biowaste having potential for power generation. In the An Giang Province, animportant location for rice production in the Mekong Delta region in Vietnam, there is a highpossibility for thermal power plants using rice husk. LÄS MER

 3. 3. Annotation and indexing of video content basedon sentiment analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :DANIEL VON WITTING; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to scientific advances in mobility and connectivity, digital media can be distributed to multiple platforms by streams and video on demand services. The abundance of video productions poses a problem in term sof storage, organization and cataloging. LÄS MER

 4. 4. Följer röntgenavdelningarna de rekommenderade riktlinjerna vid knäledsartrosfrågeställning och efterföljs metodboken av röntgensjuksköterskorna?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Sandra Kennerberg; [2013]
  Nyckelord :Artros; exponeringsparametrar; genomlysning; knä och konventionell röntgen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är ett samlingsnamn för ledsjukdomar med sämre ledstatus och sjukdomen drabbar vanligen knän. Vid knäledsartros syns ofta förslitningar i knäleden. Artros diagnosticeras med läkarundersökning, röntgenundersökning eller artroskopi. Konventionell röntgen är en vanlig röntgenundersökningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Rättssäkerhet inom statlig tillsynsverksamhet -framväxt och tillsyn av HVB-hem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Ekberg; [2013]
  Nyckelord :Socialrätt; rättssäkerhet; tillsyn; Socialstyrelsen; HVB-hem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Children and adolescents can due to various reasons be placed in rehabilitation- or juvenile foster care, so called HVB-hem, by the state. These institutions are many times managed by private corporations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SOF.

Din email-adress: