Sökning: "SOF"

Visar resultat 6 - 10 av 18 uppsatser innehållade ordet SOF.

 1. 6. Rättssäkerhet inom statlig tillsynsverksamhet -framväxt och tillsyn av HVB-hem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Ekberg; [2013]
  Nyckelord :Socialrätt; rättssäkerhet; tillsyn; Socialstyrelsen; HVB-hem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Children and adolescents can due to various reasons be placed in rehabilitation- or juvenile foster care, so called HVB-hem, by the state. These institutions are many times managed by private corporations. LÄS MER

 2. 7. Följer röntgenavdelningarna de rekommenderade riktlinjerna vid knäledsartrosfrågeställning och efterföljs metodboken av röntgensjuksköterskorna?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Sandra Kennerberg; [2013]
  Nyckelord :Artros; exponeringsparametrar; genomlysning; knä och konventionell röntgen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är ett samlingsnamn för ledsjukdomar med sämre ledstatus och sjukdomen drabbar vanligen knän. Vid knäledsartros syns ofta förslitningar i knäleden. Artros diagnosticeras med läkarundersökning, röntgenundersökning eller artroskopi. Konventionell röntgen är en vanlig röntgenundersökningsmetod. LÄS MER

 3. 8. Effekter av obrukade åkerkantzoner på antal häckande gulsparvar (Emberiza citrinella)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Linnea Aronsson; [2012]
  Nyckelord :gulsparv; habitatdiversitet; åkerholmar; blockgränser;

  Sammanfattning : Gulsparven Emberiza citrinella är en vanlig jordbruksfågel i Sverige. Beståndet har dock under senare tid kraftig minskat och mer än halverats sedan 1975-talet. Populationsned-gången antas beror på ett allt effektivare jordbruk, med en minskning av småbiotoper i slättbygderna, men även ökad användning av bekämpningsmedel. LÄS MER

 4. 9. Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? En analys av relationen mellan rehabilitering och uppsägning på grund av missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jenny Hintze; [2012]
  Nyckelord :Saklig grund; rehabilitering; alkoholmissbruk; intresseavvägning; förstärkt anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Praxis från AD visar att även ett starkt alkoholberoende kan likställas med en kronisk alkoholism och därmed kan också dessa personer omfattas av det förstärkta anställningsskyddet som träder i kraft vid sjukdom. Osäkerheten kring sjukdomsdefinitionen gör det näst intill omöjligt att avgränsa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i situationer orsakade av alkoholmissbruk. LÄS MER

 5. 10. "Verkligheten är ordets skugga" : Om en essä av Bruno Schulz

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Emi-Simone Zawall; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen gör jag en studie av den polsk-judiske författaren Bruno Schulz (1892-1942) essä ”Mityzacja rzeczywistości” (Mytologiseringen av verkligheten) från 1936. Genom att dels göra en grundlig genomgång av essäns innehåll, och dels placera essän mot olika texter och uppfattningar, framkallar jag läsarter som både lyfter fram centrala föreställningar och sätter dem i nytt ljus. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SOF.

Din email-adress: