Sökning: "SOS Alarm"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden SOS Alarm.

 1. 1. Prognostisering av inkommande samtal till ett nödsamtalcallcenter : En fallstudie hos SOS Alarm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Maria Söderlind; [2017]
  Nyckelord :Forecasting; Prognostisering;

  Sammanfattning : Forecasting of incoming calls to emergency call center .... LÄS MER

 2. 2. Från prio ett larm enligt medicinskt index till bedömning av egenvård enligt RETTS : En kvantitativ granskning av ambulansjournaler

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rose-Marie Lind; Pär Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Ambulance Nurse; SOS operator; assessment; self-care; ambulance transport; Ambulanssjuksköterska; SOS operatör; bedömning; egenvård; ambulanstransport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt statistiken har ambulansutryckningarna ökat men ambulanstätheten minskat. Det behövs därför en väl fungerande prioritering av patienterna som söker akut vård från larmcentralen. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av SOS Alarms prioriteringar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristin Rohdén; Ida Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Ambulans; prehospital sjukvård; SOS Alarm larmcentral; prioriteringar;

  Sammanfattning : Introduction: It is of great importance that there is a functioning priority system at SOS Alarm that complies with the ambulance care for equivalent priorities, which may have a significant role for the severely ill patient. Purpose: The purpose of the study was to describe the ambulance nurse's experiences of SOS Alarm's priorities and use of ambulance resources. LÄS MER

 4. 4. Slut, kom : En intervjustudie om kommunikation mellan ambulansdirigenter och ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Hultqvist; Caroline Åberg; [2017]
  Nyckelord :Interprofessional communication; ambulance care; dispatch centre; Rakel; patient safety.; Interprofessionell kommunikation; ambulanssjukvård; larmcentral; Rakel; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Introduktion: Dagens sjukvård består av olika vårdkedjor där larmcentralen och ambulanssjukvården utgör den första länken för många patienter. Larmcentralen ansvarar för att ta emot, hantera och prioritera nödsamtal som sedan dirigeras ut till ambulansverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Automatised analysis of emergency calls using Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emarin Andersson; Benjamin Eriksson; Sofia Holmberg; Hossein Hussain; Lovisa Jäberg; Erik Thorsell; [2016-10-31]
  Nyckelord :emergency medical dispatcher; EMD; emergency medical communication centre; EMCC; SOS Alarm; natural language processing; iKnow; gensim; CoreNLP; Grammatical Framework;

  Sammanfattning : The operators at SOS Alarm receives thousands of calls each day at the different emergency medical communication centres, owned by SOS Alarm, all over Sweden. A subset of these calls contain room for improvement and the operators could learn to improve from these calls. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SOS Alarm.

Din email-adress: