Sökning: "SOS Alarm"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden SOS Alarm.

 1. 1. Prognostisering av inkommande samtal till ett nödsamtalcallcenter : En fallstudie hos SOS Alarm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Maria Söderlind; [2017]
  Nyckelord :Forecasting; Prognostisering;

  Sammanfattning : Forecasting of incoming calls to emergency call center .... LÄS MER

 2. 2. Från prio ett larm enligt medicinskt index till bedömning av egenvård enligt RETTS : En kvantitativ granskning av ambulansjournaler

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rose-Marie Lind; Pär Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Ambulance Nurse; SOS operator; assessment; self-care; ambulance transport; Ambulanssjuksköterska; SOS operatör; bedömning; egenvård; ambulanstransport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt statistiken har ambulansutryckningarna ökat men ambulanstätheten minskat. Det behövs därför en väl fungerande prioritering av patienterna som söker akut vård från larmcentralen. LÄS MER

 3. 3. Slut, kom : En intervjustudie om kommunikation mellan ambulansdirigenter och ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Hultqvist; Caroline Åberg; [2017]
  Nyckelord :Interprofessional communication; ambulance care; dispatch centre; Rakel; patient safety.; Interprofessionell kommunikation; ambulanssjukvård; larmcentral; Rakel; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Introduktion: Dagens sjukvård består av olika vårdkedjor där larmcentralen och ambulanssjukvården utgör den första länken för många patienter. Larmcentralen ansvarar för att ta emot, hantera och prioritera nödsamtal som sedan dirigeras ut till ambulansverksamheten. LÄS MER

 4. 4. Automatised analysis of emergency calls using Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emarin Andersson; Benjamin Eriksson; Sofia Holmberg; Hossein Hussain; Lovisa Jäberg; Erik Thorsell; [2016-10-31]
  Nyckelord :emergency medical dispatcher; EMD; emergency medical communication centre; EMCC; SOS Alarm; natural language processing; iKnow; gensim; CoreNLP; Grammatical Framework;

  Sammanfattning : The operators at SOS Alarm receives thousands of calls each day at the different emergency medical communication centres, owned by SOS Alarm, all over Sweden. A subset of these calls contain room for improvement and the operators could learn to improve from these calls. LÄS MER

 5. 5. Modeling ambulance dispatching rules for EMS-systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lorinde Knoops; Tilda Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Ambulance dispatching; Ambulance logistics; Emergency medical services; Priority-based dispatching rules; Markov process; Professional competencies; Ambulansdirigering; Ambulanslogistik; Prehospital sjukvård; Prioritets-baserade dirigeringsstrategier; Markovprocess; Yrkeskunnande;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on efficient dispatching rules in ambulance dispatching. By efficient dispatching rules, we mean such dispatching rules that lower response times for priority 1 calls while keeping response times for priority 2 calls at an adequate level. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SOS Alarm.

Din email-adress: