Sökning: "SOS Alarm"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden SOS Alarm.

 1. 1. Crowdsourcing för en starkare krisberedskap i Sverige : Ett avstamp mot framtiden

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Christoffer Fransson; [2017]
  Nyckelord :Crowdsourcing; societal crisis management; quality management; Risk- och krishantering; krisberedskap; kvalitetsteknik.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskapsutveckling kring hur ”crowdsourcing” idag används och upplevs som ett stöd för att säkra och utveckla kvalitet inom svensk krisberedskap. Detta uppnås genom tillämpning av en explorativ, pragmatisk och abduktiv ansats av mixad metod. LÄS MER

 2. 2. Prognostisering av inkommande samtal till ett nödsamtalcallcenter : En fallstudie hos SOS Alarm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Maria Söderlind; [2017]
  Nyckelord :Forecasting; Prognostisering;

  Sammanfattning : Forecasting of incoming calls to emergency call center .... LÄS MER

 3. 3. Analysis of Emergency Medical Transport Datasets using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Josefine Letzner; [2017]
  Nyckelord :machine learning; supervised learning; multiclass classification; EMS;

  Sammanfattning : The selection of hospital once an ambulance has picked up its patient is today decided by the ambulance staff. This report describes a supervised machinelearning approach for predicting hospital selection. This is a multi-classclassification problem. LÄS MER

 4. 4. Från prio ett larm enligt medicinskt index till bedömning av egenvård enligt RETTS : En kvantitativ granskning av ambulansjournaler

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rose-Marie Lind; Pär Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Ambulance Nurse; SOS operator; assessment; self-care; ambulance transport; Ambulanssjuksköterska; SOS operatör; bedömning; egenvård; ambulanstransport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt statistiken har ambulansutryckningarna ökat men ambulanstätheten minskat. Det behövs därför en väl fungerande prioritering av patienterna som söker akut vård från larmcentralen. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av SOS Alarms prioriteringar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristin Rohdén; Ida Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Ambulans; prehospital sjukvård; SOS Alarm larmcentral; prioriteringar;

  Sammanfattning : Introduction: It is of great importance that there is a functioning priority system at SOS Alarm that complies with the ambulance care for equivalent priorities, which may have a significant role for the severely ill patient. Purpose: The purpose of the study was to describe the ambulance nurse's experiences of SOS Alarm's priorities and use of ambulance resources. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SOS Alarm.

Din email-adress: