Sökning: "SOS Alarm"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden SOS Alarm.

 1. 1. Automatised analysis of emergency calls using Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emarin Andersson; Benjamin Eriksson; Sofia Holmberg; Hossein Hussain; Lovisa Jäberg; Erik Thorsell; [2016-10-31]
  Nyckelord :emergency medical dispatcher; EMD; emergency medical communication centre; EMCC; SOS Alarm; natural language processing; iKnow; gensim; CoreNLP; Grammatical Framework;

  Sammanfattning : The operators at SOS Alarm receives thousands of calls each day at the different emergency medical communication centres, owned by SOS Alarm, all over Sweden. A subset of these calls contain room for improvement and the operators could learn to improve from these calls. LÄS MER

 2. 2. Modeling ambulance dispatching rules for EMS-systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lorinde Knoops; Tilda Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Ambulance dispatching; Ambulance logistics; Emergency medical services; Priority-based dispatching rules; Markov process; Professional competencies; Ambulansdirigering; Ambulanslogistik; Prehospital sjukvård; Prioritets-baserade dirigeringsstrategier; Markovprocess; Yrkeskunnande;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on efficient dispatching rules in ambulance dispatching. By efficient dispatching rules, we mean such dispatching rules that lower response times for priority 1 calls while keeping response times for priority 2 calls at an adequate level. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter på en akutmottagning utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Medin; [2016]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Experience; Referral; Triage; Self-care; Akutmottagning; Sjuksköterska; Upplevelse; Hänvisning; Triage; Egenvård;

  Sammanfattning : I Sverige finns 71 sjukhusbundna akutmottagningar som under 2015 uppskattades handlägga 2,53 miljoner besök, en siffra som ökar år från år. Siffran är en ökning med ca tre procent jämfört med 2014. LÄS MER

 4. 4. CareEagle - Det unika hjälpmedlet för ambulanssjukvården : CareEagle – The unique stand-by for the pre-hospital medical care

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emilia Bondéus; Josefin Ellmarker; [2016]
  Nyckelord :innovation; produktutveckling; ergonomi; utvecklingsingenjör; ambulans;

  Sammanfattning : Every year SOS Alarm receives 3.5 million emergency calls via 112 and an ambulance is needed in one million of these situations. Working as a paramedic is very physically demanding and the profession is over-represented, in terms of attritional wear on the lower back and the shoulders. LÄS MER

 5. 5. Vårdinsats på plats och patienten kvarstannar. Söker patienten akutsjukvård på nytt?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mathias Anderberg; Josefine Andersson; [2015]
  Nyckelord :ambulans; vårdbehov; patient; bedömning; dokumentation; patientsäkerhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter i behov av prehospital vård har på något sätt ställts inför ett hälsoproblem, fysiskt eller psykiskt, som de upplever att de själva inte kan hantera. Ambulanssjukvården via SOS Alarm tillkallas inte bara när det är fara för liv utan även vid andra patienttillstånd som egentligen inte alltid kräver eller behöver prehospital vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SOS Alarm.

Din email-adress: