Sökning: "SOS Alarm"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden SOS Alarm.

 1. 1. Crowdsourcing för en starkare krisberedskap i Sverige : Ett avstamp mot framtiden

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Christoffer Fransson; [2017]
  Nyckelord :Crowdsourcing; societal crisis management; quality management; Risk- och krishantering; krisberedskap; kvalitetsteknik.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskapsutveckling kring hur ”crowdsourcing” idag används och upplevs som ett stöd för att säkra och utveckla kvalitet inom svensk krisberedskap. Detta uppnås genom tillämpning av en explorativ, pragmatisk och abduktiv ansats av mixad metod. LÄS MER

 2. 2. Prognostisering av inkommande samtal till ett nödsamtalcallcenter : En fallstudie hos SOS Alarm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Maria Söderlind; [2017]
  Nyckelord :Forecasting; Prognostisering;

  Sammanfattning : Forecasting of incoming calls to emergency call center .... LÄS MER

 3. 3. Från prio ett larm enligt medicinskt index till bedömning av egenvård enligt RETTS : En kvantitativ granskning av ambulansjournaler

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rose-Marie Lind; Pär Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Ambulance Nurse; SOS operator; assessment; self-care; ambulance transport; Ambulanssjuksköterska; SOS operatör; bedömning; egenvård; ambulanstransport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt statistiken har ambulansutryckningarna ökat men ambulanstätheten minskat. Det behövs därför en väl fungerande prioritering av patienterna som söker akut vård från larmcentralen. LÄS MER

 4. 4. Slut, kom : En intervjustudie om kommunikation mellan ambulansdirigenter och ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Hultqvist; Caroline Åberg; [2017]
  Nyckelord :Interprofessional communication; ambulance care; dispatch centre; Rakel; patient safety.; Interprofessionell kommunikation; ambulanssjukvård; larmcentral; Rakel; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Introduktion: Dagens sjukvård består av olika vårdkedjor där larmcentralen och ambulanssjukvården utgör den första länken för många patienter. Larmcentralen ansvarar för att ta emot, hantera och prioritera nödsamtal som sedan dirigeras ut till ambulansverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Analysis of Emergency Medical Transport Datasets using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Josefine Letzner; [2017]
  Nyckelord :machine learning; supervised learning; multiclass classification; EMS;

  Sammanfattning : The selection of hospital once an ambulance has picked up its patient is today decided by the ambulance staff. This report describes a supervised machinelearning approach for predicting hospital selection. This is a multi-classclassification problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SOS Alarm.

Din email-adress: