Sökning: "STI"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet STI.

 1. 1. "Det är samma frågeställningar som tidigare, fast på internet!" : Om kuratorer på ungdoms- och STI-mottagningars förhållningssätt till ungdomars lärande om sexualitet på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Agnetha Andersson; Sofia Grane; [2017]
  Nyckelord :sexuality; adolescents; internet; learning; youth clinic; sexualitet; ungdomar; internet; lärande; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The use of internet for sexual activities among adolescents has not always been well received by society, due to the risks that it is associated with. The following thesis examines the attitudes and approaches of counselors at youth clinics and STI-clinics, when encountering adolescent’s questions pertaining to sexuality on the internet. LÄS MER

 2. 2. Finns det samband mellan ungdomars känsla av sammanhang och självtillit vid kondomanvändning? : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Andersson; Elin Lindroth; [2017]
  Nyckelord :sustainable development; salutogenis; sense of coherence; adolescence; self-efficacy condom use; CUSES; hållbar utveckling; salutogen; SOC; ungdomar; självtillit till kondomanvändning; CUSES;

  Sammanfattning : Idag belyser forskning att sexuellt överförbara infektioner (STI) och oönskade graviditeter ökar då ungdomar brister i kondomanvändning vid sex. Det är viktigt att förebygga sexuellt överförbara infektioner som behöver antibiotikabehandlas genom preventivt arbete. Minskas antibiotikaanvändningen främjas en hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Perceptions and Experiences of Sexual and Reproductive Health and Rights Education among Students at Swedish for Immigrants – A qualitative study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Johanna Selander; [2017]
  Nyckelord :Sexual and Reproductive Health and Rights; SRHR; Education; Swedish for Immigrants; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a global public health issue. Sweden has a national strategy for prevention of HIV and other sexually transmitted infections (STIs), and migrants are one of the target groups. LÄS MER

 4. 4. Methodology for analysis of traffic-induced building vibrations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Rickard Torndahl; Tobias Svensson; [2017]
  Nyckelord :infinite elements; soil dynamics; structural dynamics; wave propagation; dynamic reduction; traffic-induced vibration; finite element method; building vibration; structural design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban population growth leads to denser cities where buildings are being constructed closer to sources of vibration like motorways, railways and tramways. The risk of disturbing vibrations is thereby increasing which could affect residents and sensitive equipment, for instance equipment used in hospitals. LÄS MER

 5. 5. Prevalens av Trichomonas vaginalis i STI-prover från Västra Götalands län med Aptima™ TV Assay på Panther™ System : Samt utvärdering av Aptima™ TV Assay på Panther™ System med jämförelse mot Xpert® TV Kit på GeneXpert®

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Linnéa Johansson; Malin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Aptima; Panther™ System; prevalens; Trichomonas vaginalis; STI;

  Sammanfattning : Abstract Prevalence of Trichomonas vaginalis in STI-samples from Västra Götaland county with Aptima™ TV Assay on Panther™ System Also, evaluation of Aptima™ TV Assay on Panther™ System with comparison with Xpert® TV Kit on GeneXpert® Trichomonas vaginalis is a parasite that is spread by sexual contact, it is also the biggest sexually transmitted infection in both the United States and Europe. The prevalence in Sweden today is unknown as no national basic data exist. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet STI.

Din email-adress: