Sökning: "STRIPS"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet STRIPS.

 1. 1. Thirsty landscapes - Investigating growing irrigation water consumption and potential conservation measures within Utah’s largest master-planned community: Daybreak.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Marc Seliger; [2018]
  Nyckelord :Geography; GIS; Utah; South Jordan; Daybreak; Irrigation; Water; Park Strips; culinary; secondary; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The demand for more water in the southwestern parts of the United States of America is growing due to an increasing population, while climate conditions are becoming more unfavorable with higher temperatures and less precipitation. This study explores current culinary and secondary water consumptions used for irrigation purposes in the Daybreak neighborhood, located in South Jordan, Utah. LÄS MER

 2. 2. Tecknade serier i undervisningen : Fördelar och nackdelar samt hur tecknade serier kan användas i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessica Sandström; Paloma Larsson; [2018]
  Nyckelord :Tecknade serier; undervisning;

  Sammanfattning : Comics in teaching – advantages and disadvantages and how comics can be used in teaching The aim of this study was to find out through a questionnaire survey how and why teachers in the locality choose to use comic strips in their teaching, or why they choose not to use comics. Another aim was to investigate how comics can be used in teaching pupils in grades 1–3 by testing this as a teaching point. LÄS MER

 3. 3. Djupkylningens inverkan på struktur och egenskaper för stålsorterna SS716 och Flap-X

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Karl Myrsell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom stålbranschen blir allt hårdare och för att stanna i toppsegmentet krävs innovation och ständiga förbättringar. Då höglegerade stål såsom rostfria stål kyls till rumstemperatur passeras inte temperaturen för fullständig martensitbildning. LÄS MER

 4. 4. Influence of patterns in paper-based strips onmechanical properties

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Ewan Beattie; [2018]
  Nyckelord :Metamaterial; Kirigami; venepuncture; Metamaterial; Kirigami; venpunktur;

  Sammanfattning : This project set out to determine, by experimentation, what changes could be made to the material properties of paper-based strips by making different patterns of incisions. The purpose of the project was to evaluate the possibilities of paper-based strips as tourniquets in clinical use for venepuncture, in which a hypodermic needle is inserted into a vein. LÄS MER

 5. 5. Framtidens bodetablering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristian Wieczorek; Simon Degerman; [2017]
  Nyckelord :Temporary construction facilities; communication; visual management; flow of material; flow of people; well-being; working environment; Lean; Bodetablering; kommunikation; visuell styrning; materialflöde; personalflöde; trivsel; arbetsmiljö; Lean;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden today is a busy market. The demand for new residences is very high and many are recruited to the industry for companies to be able to meet the demand. Generally a construction site needs temporary construction facilities for staff to manage administrative tasks and have conferences, eat, rest, shower etc. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet STRIPS.

Din email-adress: