Sökning: "SVM classification"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden SVM classification.

 1. 1. The Effect of Audio Snippet Locations and Durations on Genre Classification Accuracy Using SVM

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicklas Hersén; Axel Kennedal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Real world scenarios where machine learning based music genre classification could be applied includes; streaming services, music distribution platforms and automatic tagging of music libraries. Music genre classification is inherently a subjective task; there are no exact boundaries that separate different genres. LÄS MER

 2. 2. Systemidentifiering och felklassificering av tvåtankssystem : En demonstration av smart underhåll

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Axel Rehnström; [2018]
  Nyckelord :Systemidentifiering; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Då detta skrivs (Maj 2018) står industrier på tröskeln till att genomgå sitt fjärde paradigmskifte i och med Industri 4.0. I detta paradigmskifte, som har sin grund i digitalisering av såväl befintliga som nya industrianläggningar, kommer en ny typ av underhållsarbete att möjliggöras. LÄS MER

 3. 3. Sentiment classification on Amazon reviews using machine learning approaches

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sepideh Paknejad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As online marketplaces have been popular during the past decades, the online sellers and merchants ask their purchasers to share their opinions about the products they have bought. As a result, millions of reviews are being generated daily which makes it difficult for a potential consumer to make a good decision on whether to buy the product. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning for Solar Energy Prediction

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Claudia Ferrer Martínez; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; Solar Energy; Forecasting; MATLAB; Supervised Learning; Regression Model;

  Sammanfattning : This thesis consists of the study of different Machine Learning models used to predict solar power data in photovoltaic plants. The process of implement a model of Machine Learning will be reviewed step by step: to collect the data, to pre-process the data in order to make it able to use as input for the model, to divide the data into training data and testing data, to train the Machine Learning algorithm with the training data, to evaluate the algorithm with the testing data, and to make the necessary changes to achieve the best results. LÄS MER

 5. 5. Diagnosis of autonomous vehicles using machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Adnan Hossain; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; SVM; classification; Autonomous vehicles;

  Sammanfattning : With autonomous trucks on the road where the driver is absent requires new diagnostic methods. The driver possess several abilities which a machine does not. In this thesis, the use of machine learning as a method was investigated. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SVM classification.

Din email-adress: