Sökning: "SVM classification"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden SVM classification.

 1. 1. Systemidentifiering och felklassificering av tvåtankssystem : En demonstration av smart underhåll

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Axel Rehnström; [2018]
  Nyckelord :Systemidentifiering; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Då detta skrivs (Maj 2018) står industrier på tröskeln till att genomgå sitt fjärde paradigmskifte i och med Industri 4.0. I detta paradigmskifte, som har sin grund i digitalisering av såväl befintliga som nya industrianläggningar, kommer en ny typ av underhållsarbete att möjliggöras. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning for Solar Energy Prediction

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Claudia Ferrer Martínez; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; Solar Energy; Forecasting; MATLAB; Supervised Learning; Regression Model;

  Sammanfattning : This thesis consists of the study of different Machine Learning models used to predict solar power data in photovoltaic plants. The process of implement a model of Machine Learning will be reviewed step by step: to collect the data, to pre-process the data in order to make it able to use as input for the model, to divide the data into training data and testing data, to train the Machine Learning algorithm with the training data, to evaluate the algorithm with the testing data, and to make the necessary changes to achieve the best results. LÄS MER

 3. 3. Diagnosis of autonomous vehicles using machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Adnan Hossain; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; SVM; classification; Autonomous vehicles;

  Sammanfattning : With autonomous trucks on the road where the driver is absent requires new diagnostic methods. The driver possess several abilities which a machine does not. In this thesis, the use of machine learning as a method was investigated. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad matchning vid rekrytering

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Henrik Strand; [2018]
  Nyckelord :Recruitment; automation; machine learning; SVM; ANN; semantic matching; Rekrytering; automatisering; maskininlärning; SVM; ANN; semantisk matchning;

  Sammanfattning : För små företag utan rekryteringsansvarig person kan det var svårt att hitta rätt personal. Brist på sådana resurser är en påfrestning som leder till stress och mindre lyckade rekryteringar. LÄS MER

 5. 5. Automated Rodent Sleep Analysis with Modern Machine Learning Methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Damien Jones; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sleep staging is the use of electrophysiological signals to determine the quality and architecture of sleep in an animal. Currently, to achieve this, researchers manually classify contiguous sections of electroencephalographic and electromyographic signals into defined sleep modes or stages. This is a slow and laborious process. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SVM classification.

Din email-adress: